Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Anularea ședinței publice

Iulie 24, 2019

Anularea ședinței publiceAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică Vă informează despre anularea ședinței publice preconizate pentru 26 iulie 2019, ora 10:00 întru aprobarea proiectului Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017, în legătură cu retragerea proiectului din elaborare în temeiul art. 12/1 din Legea nr. 239/13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

Alte anunțuri

Arhiva