Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulile pieței energiei electrice.

Octombrie 04, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulile pieței energiei electrice.În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239 – XVI din 13.11.2008, Agenţia Naţională

pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa despre inițierea procedurii de elaborare a noii

redacții a proiectului Regulilor pieței energiei electrice.

Regulile pieței energiei electrice au drept scop stabilirea raporturilor juridice dintre participanţii

pieţei energiei electrice din Republica Moldova, stabilirea regulilor ce țin de funcționarea piețelor

organizate de energie electrică și reglementarea drepturilor şi a obligaţiilor participanţilor la piaţa

energiei electrice.

Aprobarea și aplicarea proiectului Regulilor pieței energiei electrice, în conformitate cu exigenţele

Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, va asigura competiția pe segmentul de

piață angro a energiei electrice.

Analiza impactului de reglementare a proiectului Regulilor pieței energiei electrice o puteți găsi pe

pagina web oficială anre.md, la secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse consultării

publice.

În acest context, solicităm prezentarea propunerilor referitor la proiectul menționat până la 18

octombrie 2019 la adresa electronică: dchiviriga@anre.md, număr de telefon (0-22 852 934), sau la

sediul Agenţiei (Str. Columna 90, Chişinău).

Alte anunțuri

Arhiva