Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.

Mai 19, 2020

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.În conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 239 /2008, Agenţia Naţională pentru Reglementare

în Energetică aduce la cunoştinţă despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificare

a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.

Regulamentul dat descrie raporturile juridice dintre operatorul sistemului de transport, operatorii

sistemului de distribuţie şi consumatorii finali cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de

distribuţie a energiei electrice prestate.

Analiza impactului de reglementare a proiectului Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de

transport şi de distribuţie a energiei electrice o puteți găsi pe pagina web oficială anre.md, la

secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse consultării publice. În acest context, solicităm

prezentarea propunerilor referitor la noua redacție a Regulamentului menționat până la 01 iunie 2020

la adresa electronică: dceban@anre.md, număr de telefon (0-22 852 934), sau la sediul Agenţiei (Str.

Pușkin 52A, Chişinău).

Alte anunțuri

Arhiva