Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică

August 12, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electricăÎn conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.239 – XVI din 13.11.2008, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa despre inițierea procedurii de elaborare a noii redacții a proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică.

Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică va avea impact asupra titularilor de licențe din sectorul energiei electrice (operatorii de sistem și furnizorii) cât și asupra consumatorii final care doresc să-și exercite dreptul de a-și schimba furnizorul în urma unui proces de negociere asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice.

Aprobarea și aplicarea proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, în conformitate cu exigenţele Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, va asigura competiția pe segmentul de piață cu amănuntul al energiei electrice și că cadrul legislativ secundar urmărește principiile stabilite în legile actuale. 

Analiza impactului de reglementare a proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică o  puteți găsi pe pagina web oficială anre.md, la secțiunea Transparență decizională/Consultări publice. În acest context, solicităm prezentarea propunerilor referitor la noua redacție a Regulamentului menționat până la 02 septembrie 2019 la adresa electronică: dceban@anre.md, număr de telefon (0-22 852 934), sau la sediul Agenţiei (Str. Columna 90, Chişinău).

 

                         

Alte anunțuri

Arhiva