Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

Martie 11, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comercialeÎn conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.239 – XVI din 13.11.2008, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa despre inițierea procedurii de elaborare a noii redacții a proiectului Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.

 

Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale reflectă cerințele față de echipamentele de măsurare a energiei electrice instalate în locurile de consum și acțiunile părților ce sunt implicate în procesul de măsurare a energiei electrice din aceste locuri de consum. Astfel, intervenția afectează operatorii de sistem, furnizorii de energie electrică, precum și producătorii de energie electrică și consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice.

 

Aprobarea și aplicarea noii redacții a Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, în conformitate cu exigenţele Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, tinde să asigure, ca actul normativ menționat să includă o redacție exhaustivă, clară și aplicabilă pentru părțile interesate, oferindu-le posibilitatea facilitării soluționării cazurilor și depășirea situațiilor apărute în procesul de măsurare a energiei electrice.   

 

Analiza impactului de reglementare a proiectului Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale și proiectul actului normativ le puteți găsi pe pagina web oficială anre.md, la secțiunea Transparență decizională/Consultări publice. În acest context, solicităm prezentarea propunerilor referitor la noua redacție a Regulamentului menționat până la 01 aprilie 2021 la adresa electronică: vturcanu@anre.md, număr de telefon (0-22 852 934), sau la sediul Agenției (str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chişinău).

Alte anunțuri

Arhiva