Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice

Iunie 04, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehniceÎn conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239 – XVI din 13.11.2008, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștința despre inițierea procedurii de elaborare a noii redacții a proiectului Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice.

 

Regulamentul stabilește cerințele față de solicitanții de autorizație, procesul de autorizare începând cu examinarea cererilor, organizarea și desfășurarea examenului pentru verificarea cunoștințelor și până la eliberarea autorizației de laborator electrotehnic.

 

Nota informativă, analiza impactului de reglementare și proiectul Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice, pot fi găsite pe pagina web oficială www.anre.md, la secțiunea Transparență Decizională/Proiecte supuse consultării publice.

 

Recomandările/propunerile cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi prezentate până la 18 iunie 2021 la adresa electronică: anre@anre.md, număr de telefon (0-22 823 955), sau la sediul Agenției (Str. Pușkin 52/A, Chișinău).

 

Persoana responsabilă: Valerii Zinatullin, Consultant, Secția Documente Normative și Supraveghere Energetică,  tel. 022 823 974

e-mail: vzinatullin@anre.md.

 

Alte anunțuri