Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor tehnice privind amenajarea rețelelor iluminatului public stradal

August 06, 2020

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor tehnice privind amenajarea rețelelor iluminatului public stradalÎn conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239 – XVI din 13.11.2008, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștință despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului Normelor tehnice privind amenajarea rețelelor iluminatului public stradal.

Normele stabilesc cerințele față de amenajarea, reconstrucția, protecția și exploatarea rețelelor iluminatului public stradal și se extind asupra rețelelor iluminatului public stradal noi și reconstruite amplasate pe teritoriul orașelor, orășelelor, satelor Republicii Moldova și sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice locale, operatorii de sistem, personalul care exploatează rețelele iluminatului public stradal, electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanții.

Nota informativă și proiectul Normelor, pot fi găsite pe pagina web oficială www.anre.md, la secțiunea Transparență Decizională/Proiecte supuse consultării publice.

În acest context, solicităm prezentarea propunerilor referitor la proiectul menționat până la 24 august 2020 la adresa electronică: anre@anre.md, număr de telefon (0-22 852 955), sau la sediul Agenției (Str. Pușkin 52/A, Chișinău).

Alte anunțuri