Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor de exploatare tehnică a rețelelor electrice

Iulie 30, 2020

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor de exploatare tehnică a rețelelor electriceÎn conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239/2008, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștința despre inițierea procedurii de elaborare a noii redacții a proiectului Normelor de exploatare tehnică a rețelelor electrice.

 

Normele conțin prevederi minime de bază care asigură exploatarea fiabilă, rațională și în condiții de securitate a rețelelor electrice și întreținerea acestora în stare funcțională și sunt obligatorii pentru întreprinderile electroenergetice, de proiectare, montare, ajustare, care activează pe teritoriul Republicii Moldova, precum și pentru agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice.

 

Nota informativă, analiza impactului de reglementare și proiectul Normelor, pot fi găsite pe pagina web oficială www.anre.md, la secțiunea Transparență Decizională/Proiecte supuse consultării publice.

 

În acest context, solicităm prezentarea propunerilor referitor la proiectul menționat până la 14 august 2020 la adresa electronică (anre@anre.md), număr de telefon (0-22 222 382), sau la sediul Agenției (str. Alexandr  Pușkin 52/A, Chișinău).

Alte anunțuri