Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil

Ianuarie 26, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibilÎn conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239 /2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţă despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil.

Elaborarea proiectului de modificare a Regulamentului dat are drept scop stabilirea unor reguli și criterii clare, transparente, neechivoce și de aplicabilitate unică la confirmarea și retragerea statutului de producător eligibil, asigurarea informării publicului cu privire la momentul începerii procedurii referitor la confirmarea statutului de producător eligibil, micșorarea numărului de solicitanți cu comportament potențial necorespunzător și a riscului de neasigurare a realizării obligațiilor sale cu privire la construcția centralei electrice/centralelor electrice, dar și micșorarea timpului și resurselor necesare pentru confirmarea statutului de producător eligibil.

Analiza impactului de reglementare a proiectului de modificare a Regulamentului menționat o puteți găsi pe pagina web oficială anre.md, la secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse consultării publice. În acest context, solicităm prezentarea propunerilor referitor la noua redacție a Regulamentului menționat până la 08 februarie 2021 la adresa electronică: dceban@anre.md, număr de telefon (0-22 852 934), sau la sediul Agenţiei (Str. Pușkin 52A, Chişinău).

Alte anunțuri