Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE informează despre problema procurării și livrării energiei electrice de echilibrare

28 aprilie 2021 • Vizualizari: 548

ANRE informează despre problema procurării și livrării energiei electrice de echilibrare

Drept urmare a ultimelor evoluții pe piața energiei electrice în privința procurării energiei electrice de echilibrare, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu următoarele informații.

 

La data de 2 aprilie 2021, Î.S. „Moldelectrica”, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce țin de administrarea contractelor pe piața energiei electrice stabilite în Regulile pieței energiei electrice, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 212/2015, a informat ANRE că, începând cu 1 aprilie 2021, unii participanți la piața de energie electrică nu dispun de o bază contractuală pentru procurarea energiei electrice de echilibrare.

 

În rezultatul examinării pozițiilor expuse de către toate părțile interesate și urmare a analizei circumstanțelor existente pe piața energiei electrice, s-a constatat un număr limitat de surse care ar putea să furnizeze energie electrică de echilibrare, energia respectivă fiind produsă în principal de S.A. de tip închis „Молдавская ГРЭС”. În situația dată există incertitudini legate de semnarea de către participanții la piața de energie electrică a contractelor de procurare a energiei electrice de echilibrare cu S.A. de tip închis „Молдавская ГРЭС”, fapt care creează blocaje pe piața de energie electrică și sunt în măsură să afecteze concurența și deschiderea pieței.

 

Anumite probleme la acest capitol au fost semnalate și în cadrul licitațiilor pentru procurarea energiei electrice organizate de operatorii de sistem și furnizorii serviciului universal. În scopul elucidării aspectelor ce țin de respectarea cerințelor legale privind asigurarea condițiilor concurențiale pe piața de energie electrică, în baza informațiilor obținute de la participanții la piața de energie electrică, ANRE a sesizat Consiliul Concurenței, autoritatea competentă de punerea în aplicare a prevederilor legislației în domeniul concurențial.

Totodată, ANRE a demarat procedurile administrative necesare pentru sancționarea titularilor de licențe care au admis încălcarea cadrului legal.

 

În continuare, pentru a depăși blocajul pe piața de energie electrică din Republica Moldova, ANRE s-a adresat Secretariatului Comunității Energetice cu solicitarea de oferire a asistenței de specialitate și a expertizei necesare pentru facilitarea identificării unor soluții viabile și conforme standardelor europene în privința asigurării livrării energiei electrice de echilibrare.