Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE anunță ședință publică

Decembrie 20, 2019

ANRE anunță ședință publicăAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 27 decembrie 2019, ora 10:00, sala de ședință, str. Columna 90, etajul 2, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale.
  2. Privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale.
  3. Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz”.
  4. Privind modificarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 283/2016 din 15.11.2016.
  5. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016.
  6. Privind aprobarea costurilor de bază pentru Î.S. „Moldelectrica”.
  7. Privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor finali de către S.A. „CET-Nord”.
  8. Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă - Termo”.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

 

Alte anunțuri

Arhiva