Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE anunță ședință publică

Decembrie 13, 2019

ANRE anunță ședință publicăAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 20 decembrie 2019, ora 10:00, sala de ședință, str. Columna 90, etajul 2, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Cu privire la impunerea obligației de serviciu public.
  2. Cu privire la modificarea Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 270  din 16 decembrie 2015.
  3. Cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate.
  4. Cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Pro Mediu–Cocieri”.
  5. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă - Termo”.
  6. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Servicii Comunale Florești”.
  7. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni”.
  8. Privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor finali de către S.A. „CET-Nord”.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

 

Alte anunțuri

Arhiva