Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE anunță ședință publică

Noiembrie 15, 2019

ANRE anunță ședință publicăAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 22 noiembrie 2019, ora 10:00, sala de ședință, str. Columna 90, etajul 2, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Cu privire la aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale;
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor;
  3. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
  4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic.
  5. Cu privire la aprobarea Codului rețelelor electrice;
  6. Examinarea și aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”;
  7. Examinarea și aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus”;
  8. Examinarea și aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”;
  9. Examinarea și aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți”;
  10. Examinarea aprobarea tarifelor pentru prestarea/furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni”.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

Alte anunțuri

Arhiva