Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE anunță ședință publică

Octombrie 24, 2019

ANRE anunță ședință publicăAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 1 noiembrie 2019, ora 10:00, sala de ședință, str. Columna 90, etajul 2, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri:

 

1. Privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-01:2019 „Norme minime de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”.

 2. Privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 “Norme minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”.

3. Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice.

4. Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice.

5. Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia”.

6. Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M.D.P. "Apă-Canal" din or. Ștefan Vodă.

7. Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hîncești".

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

Alte anunțuri

Arhiva