Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE anunță ședință publică

Septembrie 23, 2019

ANRE anunță ședință publicăAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 27 septembrie 2019, ora 10:00, sala de ședință, str. Columna 90, etajul 2, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
  2. Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
  3. Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare;
  4. Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
  5. Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

Alte anunțuri

Arhiva