Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE anunță ședință publică

Iulie 22, 2019

ANRE anunță ședință publicăAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 26 iulie 2019, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia va fi examinat și supus aprobării următorul proiect de hotărâri:

  • Proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

Alte anunțuri

Arhiva