Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE anunță ședință publică

Aprilie 15, 2019

ANRE anunță ședință publicăAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 19 aprilie 2019, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședințe, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de acte normative:

  • Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
  • Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale;
  • Aprobarea costurilor de bază aferente serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți”.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

Alte anunțuri