Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a prezentat proiectul noii Metodologii de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere

26 mai 2021 • Vizualizari: 408

ANRE a prezentat proiectul noii Metodologii de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), la data de 25 mai 2021, a publicat pe site-ul instituției proiectul noii Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 54 din 9.04.2021 pentru  modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere. În conformitate cu procedurile legale, la 26 mai, ANRE a organizat, în format online, a doua rundă de consultări publice în cadrul căreia proiectul a fost prezentat părților interesate.

 

În cuvântul de deschidere, Eugen Carpov, director ANRE, a informat participanții că Agenția a elaborat proiectul Metodologiei reieșind strict din prevederile legale existente. Prin urmare, actul de reglementare supus dezbaterilor reprezintă un compromis între normele impuse de organul legislativ, atribuțiile regulatorului și posibilitățile reale ale actorilor de pe piața produselor petroliere.

 

După prima rundă de discuții cu părțile interesate, autorii proiectului s-au axat pe identificarea soluțiilor necesare pentru asigurarea funcționalității sectorului petrolier și depășirea carențelor legii, identificate de mediul de afaceri și experții în domeniu. Cele mai discutate aspecte au fost cele legate de modalitatea de stabilire a prețurilor de comercializare cu amănuntul de către companiile care nu înregistrează operațiuni de import, costurile mari pentru accesarea cotațiilor Platts în cazul companiilor mici, modalitatea de evidență a partidelor de produse petroliere și identificarea cotațiilor relevante Platts pentru gazul lichefiat.

 

Astfel, proiectul Metodologiei reglementează:

  • modul de calculare de către agenții economici a prețurilor maxime de comercializare cu ridicata și amănuntul a produselor petroliere (benzină, motorină și gaz lichefiat);
  • modalitatea de calculare și aprobare de către ANRE a marjelor la comercializarea produselor petroliere care urmează a fi utilizate de către agenții economici în cadrul procesului de stabilire a prețurilor pentru fiecare partidă importată/procurată;
  • modul în care agenții economici urmează să stabilească de sine stătător prețurile de comercializare a produselor petroliere sub limita maximală calculată;
  • modul în care agenții economici care practică activitatea de import și comercializare cu ridicata și activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere urmează să ducă evidența cheltuielilor ce țin de fiecare din aceste activități.

 

În runda de discuții, cei prezenți au menționat că noile prevederi legale pun în dificultate sectorul petrolier sub aspectul aplicabilității iar încercarea Agenției de a depăși carențele normative este una salutabilă, dar insuficientă pentru stabilirea unui cadru regulator adecvat realităților pieței.

 

În urma consultărilor, Agenția va analiza sugestiile expuse de către participanți, și, totodată, îndeamnă părțile interesate să adreseze în scris propuneri pentru identificarea celor mai bune practici în domeniu. ANRE va reveni pe parcurs cu informații suplimentare despre evoluțiile procesului de elaborare și forma finală a Metodologiei care urmează să fie aprobată în termenul stabilit.