Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

​​​​​​​ANRE  a micșorat prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale

21 februarie 2024 • Vizualizari: 1456

​​​​​​​ANRE  a micșorat prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale

Astăzi, 21 februarie 2024, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședință publică, tarifele pentru serviciul de distribuție prestat de către operatorii sistemelor de distribuție, întreprinderi afiliate S.A. „Moldovagaz”.

 

Aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale s-a efectuat în regim de urgență, deoarece costul serviciului de distribuție reprezintă o componentă importantă în structura prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.

 

De asemenea, în cadrul ședinței, au fost aprobate prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”, în contextul obligației de serviciu public, anumitor categorii de consumatori finali și pentru furnizarea de ultimă opțiune.

 

Factorii obiectivi care au determinat revizuirea prețurilor reglementate a gazelor naturale furnizate pentru anul 2024 sunt:

  1. reducerea prețului mediu anual de procurare a gazelor naturale, de la 750 $/1000 m3 la 518 $/1000 m3;
  2. evoluția cursului mediu anual de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA prognozat pentru anul 2024, estimat în baza cursului mediu pentru ultimele 12 luni, la nivel de 18,04 lei/USD față de cursul de schimb mediu anual de 18,99 lei/USD inclus în prețul în vigoare;
  3. majorarea costului serviciului de distribuție al gazelor naturale cu 32%, de transport cu 35% și a cheltuielilor furnizorului legate nemijlocit de prestarea serviciului de furnizare care au crescut de 3 ori ca urmare a includerii contribuțiilor financiare aferente stocurilor de securitate în mărime de 350 mil. lei.

Ținând cont de factorii obiectivi, prețul mediu de furnizare a gazelor naturale a fost calculat de către Agenție în mărime de 11 136 lei/1000 m3, preț ce este cu 4123 lei/1000 m3  sau cu 27% mai mic comparativ cu prețul mediu în vigoare și cu 1 026 lei/1000 m3 sau cu 8,4% decât cel solicitat de către S.A. „Moldovagaz”.

 

Astfel, ANRE a aprobat următoarele prețuri (fără TVA) reglementate la gazele naturale  furnizate anumitor categorii de consumatori finali, în punctele:

 - de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale – 8 930 lei/1000 m3, cu 4418 lei/1000m3 (-33,1%) mai puțin decât prețul actual;
- de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale – 9 019 lei/1000 m3, cu 4495 lei/1000m3 (-33,3%) mai puțin decât prețul actual;
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune – 9 129 lei/1000 m3, cu 4537 lei/1000m3 (-33,2%) mai puțin decât prețul actual;
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune – 10 076 lei/1000 m3,  cu 4305 lei/1000m3 (-29,9%) mai puțin decât prețul actual;
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune – 13 398 lei/1000 m3, cu 3332 lei/1000m3 (-19,9%) mai puțin decât prețul actual.

 

Prin urmare, consumatorii casnici vor achita pentru 1m3 de gaze naturale cu 3,33 lei mai puțin decât prețul actual.

 

Totodată, în conformitate cu noile prevederi incluse in legea cu privire la gazele naturale, au fost determinate prețurile reglementate la gazele naturale furnizate în contextul obligației de serviciu public de ultimă opțiune.

 

Noile prețuri și tarife vor intra în vigoare la 23 februarie 2024, data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

___________________________________________________________________________

 

În continuare, Agenția va clarifica unele afirmații apărute în spațiul mediatic, cu referire la stabilirea prețurilor reglementate pentru gazele naturale.

 

  1. „Prețurile scad spre sezonul cald și cresc spre sezonul rece.”

ANRE precizează că prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale au un caracter anual. Acestea sunt aprobate în baza prognozei unui preț mediu ponderat anual de achiziție a gazelor naturale de către furnizorul cu obligația de serviciu public.

Conform prevederilor normative în vigoare, oricând se întrunesc condițiile pentru ajustare, furnizorul va înainta o cerere în acest sens. Preponderent, cauza necesității ajustării constă în fluctuația prețurilor de achiziție a gazelor naturale de la surse.

Dinamica normală de fluctuație a  prețurilor la nivel internațional are o tendință de creștere spre sezonul rece, când se atestă un consum și o cerere mai mare, astfel ajustarea poate coincide cu sezonalitatea, dar nu este neapărat o regulă.

 

  1. „De ce ANRE a aprobat prețurile pentru 2024 în luna februarie?”

În conformitate cu Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate, titularii de licențe din sectorul gazelor naturale și energiei electrice, depun spre examinare la Agenție cererea privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor, în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare, anual, până la data de 1 februarie (când sunt disponibile toate informațiile financiare finale pentru anul precedent). Astfel, S.A. ”Moldovagaz” a remis cererea de aprobare a prețurilor la data de 26 ianuarie 2024.

Pe lângă cererea de aprobare a prețurilor reglementate pentru gazele naturale, Agenția a recepționat și a avut în examinare și cererile de aprobare a tarifelor pentru 12 operatori ai sistemului de distribuție a gazelor naturale. Urmare a procesării informațiilor prezentate de operatorii și furnizorii din sectorul gazelor naturale, a fost necesară o analiză minuțioasă a tuturor datelor prezentate, și reconfirmarea acestora în cadrul unui proces laborios.

 

  1. „De ce nu se aprobă prețurile retroactiv, de la 1 ianuarie?”

Aplicarea retroactivă a unor decizii contravine prevederilor legale.

Regulamentar, prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale sunt stabilite la nivel de an. Acest lucru înseamnă că orice modificare are impact asupra prețurilor și pentru lunile precedente modificării.

ANRE calculează pentru perioada precedentă aprobării, începând cu data de 1 ianuarie, componenta de corectare a venitului reglementat al furnizorului (”devieri tarifare”) și le include în calculul prețurilor reglementate spre aprobare (”devieri negative”, în condiții de creștere a prețurilor sau ”devieri pozitive”, în condiții de scădere).

 

În cazul concret (aprobarea prețurilor din 21.02.2024), pentru a exemplifica prețul de furnizare la nivelul de presiune joasă (consumatorii casnici):

 - Agenția a calculat un preț de furnizare de 14677 lei /1000 m3 față de 16730 lei/1000 m3 în vigoare, ceea ce înseamnă o scădere de 2053 lei/1000m3 sau 12%.  

- Aplicând factorul de corecție a venitului reglementat pentru perioada precedentă (1 ianuarie – data aprobării), ANRE a calculat diferența dintre prețul efectiv achitat de consumatori și prețul calculat (devieri pozitive), și a inclus-o în prețurile aprobate, până la final de an.

- Astfel, prețul final aprobat de Agenție este de 13398 lei/1000m3, cu 3332 lei/1000m3 (19,9%) mai mic față de prețul în vigoare până la momentul aprobării și cu 1279 lei (8,7%) mai mic decât cel calculat, până la includerea componentei de corectare.

Prin urmare, din punct de vedere tehnic, consumatorilor le este compensată diferența față de prețurile efectiv achitate de la începutul anului.

Toate calculele sunt publice, afișate pe site-ul Agenției, la capitolul ”Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării”.