Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

ANRE a desemnat provizoriu SRL „Vestmoldtransgaz” în calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale în Republica Moldova

10 iulie 2023 • Vizualizari: 1299

ANRE a desemnat provizoriu SRL „Vestmoldtransgaz” în calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale în Republica Moldova

În contextul procedurii de certificare a operatorului sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz”, care a fost inițiată la 16 iunie 2023, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis, la data de 7 iulie 2023, Hotărârea cu privire la desemnarea provizorie a SRL „Vestmoldtransgaz” în calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale în Republica Moldova.

 

Hotărârea aprobată vine să prevadă mecanisme și acțiuni treptate care urmează a fi aplicate de către ambii operatori ai sistemului de transport al gazelor naturale, în vederea asigurării unei eventuale preluări de către SRL „Vestmoldtransgaz” a rețelelor de transport a gazelor naturale aflate în gestiunea SRL „Moldovatransgaz”. Data preluării fizice și documentare a activității de operare a întregului sistem de gaze naturale din republică de către SRL „Vestmoldtransgaz” ar putea fi 19.09.2023, în cazul în care SRL „Moldovatransgaz” nu va finaliza procesul de separare în raport cu întreprinderea integrată pe verticală și nu va depune cererea de certificare însoțită de actele corespunzătoare.

 

Obligația de separare a operatorilor sistemelor de transport al gazelor naturale este o cerință a Pachetului Energetic III al Uniunii Europene și, respectiv, a Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor naturale, precum și un angajament asumat odată cu aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice.

 

Reamintim, că operatorul sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Vestmoldtransgaz” a trecut cu succes procedura de certificare conform modelului separării proprietății, aceasta fiind încheiată la data de 3 septembrie 2021.