Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat un șir de hotărâri privind activitatea titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

21 aprilie 2021 • Vizualizari: 296

ANRE a aprobat un șir de hotărâri privind activitatea titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

La data de 21 aprilie 2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au fost examinate Rapoartele privind realizarea Planurilor de investiții pentru anul 2020 și acceptate în scopuri tarifare investițiile realizate de ÎMDP „Apă-Canal” Sângerei (în valoare de 546,5 mii lei), S.A. „APĂ-TERMO” (în valoare de 518,4 mii lei) și S.A. Regia „Apă-Canal-Bălți” (în valoare de 27,54 mii lei).

 

De asemenea, au fost aprobate valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă pentru anul 2020, și valoarea prognozată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă pentru anul 2021 ale S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” în volum de 107496,8 m3.

 

Consiliul de Administrație, de asemenea, a avizat Planul de investiții pentru anul 2021 al titularului de licenţă ÎM „Servicii Comunal-Locative ” Rezina în valoare de 129,6 mii lei.

 

Membrii Consiliului de Administrație au avizat și Contractul privind procurarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, încheiat între Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești” și S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”.

 

La finalul ședinței au fost aprobate hotărâri cu privire la eliberarea licențelor pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale și reperfectarea licențelor pentru activitatea de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei la stațiile de alimentare.