Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat un șir de hotărâri

19 noiembrie 2020 • Vizualizari: 904

ANRE a aprobat un șir de hotărâri

La data de 18 noiembrie 2020, a avut loc ședința ordinară în regim online a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

 

Subiectele de bază discutate au fost actualizarea planurilor investiționale ale companiilor de transport și distribuție a energiei electrice și anume: Î.S. Moldelectrica, Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. și S.A. „RED Nord”. Astfel, în urma actualizării planurilor de investiții ale titularilor de licențe pentru transportul și distribuția energiei electrice pentru anul 2020, acestea au căpătat următoarele valori: Î.S. „Moldelectrica” – 196,04 mil. lei; Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. – 330,64 mil. lei; S.A. „RED Nord” – 272,09 mil. lei.
Investițiile efectuate de titularii de licențe vin să consolideze capacitatea acestora de a presta un serviciu de transport și distribuție a energiei electrice de calitate, cu respectarea principiului de eficiență maximă la costuri minime, prin implementarea proiectelor de investiții în infrastructura energetică.


În cadrul ședinței, au fost aprobate hotărâri cu privire la:

  • modificarea planului de investiții pentru anul 2020 al Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni, prin majorarea valorii investițiilor cu 10139,59 mii lei;
  • avizarea modificărilor la planul de investiții pentru anul 2020 al Î.M. „Apă-Canal Taraclia” prin majorarea valorii investițiilor cu 130,3 mii lei și avizarea planului de investiții al Î.M. „Apă-Canal Taraclia” pentru anul 2021 în valoare de 2.207,2 mii lei;
  • aprobarea planului de investiții al S.A „Apă-Canal” Leova pentru anul 2020 în valoare de 23.008,90 mii lei;
  • aprobarea planurilor de investiții pentru anul 2021 ale Î.M. Regia „Apă-Canal Bălți” în valoare de 9349,85 mii lei, S.A „Apă-Canal” Leova în valoare de 22796,95 mii lei și Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni în valoare de 56386,20 mii lei.

 

Totodată, ANRE a luat mai multe hotărâri cu privire la reperfectarea licențelor pentru importul și comercializarea cu ridicata a benzinei și motorinei, pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat la stațiile de alimentare, pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de oraș.

Adițional, au fost examinate și aprobate planurile de investiții pentru doi titulari de licențe din sectorul gazelor naturale.

La finalul ședinței au fost aprobate rezultatele controalelor tehnice realizate în luna octombrie 2020 de către Departamentul supraveghere energetică din cadrul ANRE.