Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat tarifele pentru energia electrică produsă din surse regenerabile

25 februarie 2022 • Vizualizari: 1359

ANRE a aprobat tarifele pentru energia electrică produsă din surse regenerabile

La 25 februarie curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tarifele fixe/prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2022 și a ajustat tarifele fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2020.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 401 din 08 decembrie 2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025, ANRE urmează să aprobe tarifele fixe pentru fiecare tehnologie eligibilă de producere și să confirme statutul de producător eligibil pentru centrale electrice cu capacitatea sumară egală cu 235 MW, după cum urmează:

  1. Instalații eoliene – 15 MW;
  2. Instalații solare PV (fotovoltaice) – 70 MW;
  3. Instalații de cogenerare pe bază de biogaz – 100 MW;
  4. Instalații de cogenerare pe bază de singaz (pe biocombustibil solid, deșeuri agricole, inclusiv culturi/plante energetice, cu excepția produselor din silvicultură) – 15 MW;
  5. Instalații de cogenerare utilizând arderea directă (pe biocombustibil solid, deșeuri agricole, inclusiv culturi/plante energetice, deșeuri menajere solide, cu excepția produselor din silvicultură) – 30 MW;
  6. Instalații hidro – 5 MW.

Astfel, în rezultatul calculelor efectuate conform prevederilor Metodologiei de determinare a tarifelor fixe și a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, au fost aprobate valorile ajustate ale tarifelor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, potrivit tabelului:

Indicatori

Perioada
punerii în
funcțiune a
centralei

Unitate de măsură

Tehnologiile eligibile de producere, instalații

Solare PV

Eoliene

Hidro-electrice

De cogenerare pe biogaz

De cogenerare pe biomasă solidă

Tarifele la energia electrică pentru producătorii care au pus în funcțiune centrala electrică în anul:

01/01/2020-31/12/2021

lei/kWh

1,91

1,58

0,99

1,87

1,99

după
01/01/2022

lei/kWh

1,88

1,55

0,97

1,84

1,96

Notă: Tarifele fixe menționate sunt fără TVA.

Odată cu aprobarea tarifelor fixe, încurajăm companiile interesate de investiții în energia verde să-și pregătească documentele necesare pentru a fi depuse la ANRE. Lista documentelor necesare poate fi consultată pe pagina oficială a ANRE: www.anre.md

Despre data recepționării documentelor și cotele disponibile pentru fiecare tehnologie în parte ANRE va informa suplimentar.

Adițional, este de menționat că ANRE a aprobat Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale. Documentul reprezintă o redacție exhaustivă, clară și aplicabilă pentru părțile interesate, oferindu-le posibilitatea facilitării soluționării cazurilor și depășirea situațiilor apărute în procesul de măsurare a energiei electrice. Regulamentul în redacție nouă actualizează cerințele pentru echipamentele de măsurare a energiei electrice, ținând cont de progresul tehnic înregistrat în acest domeniu în ultimii 10 ani, și stabilește mai multe elemente menite să contribuie la dezvoltarea și centralizarea informațiilor privind valorile măsurate ale energiei electrice, astfel încât să crească viteza de prelucrare a datelor.

Noile cerințe vor permite consumatorilor finali să beneficieze direct de oferte îmbunătățite pentru energia electrică, datorită diversificării produselor contractate și apariției posibilității de a procura energia electrică la tarife diferențiate.

În scopul optimizării cadrului de reglementare, redacția nouă a Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale preia practic toate cerințele ce țin de stabilirea cantităților de energie electrică tranzacționate pe piața energiei electrice cu amănuntul incluse actualmente în alte acte normative, ceea ce va permite consumatorilor finali să cunoască mai ușor drepturile și obligațiile ce le revin în domeniul măsurării energiei electrice.

Într-o altă ordine de idei, modificările operate în alte acte normative aprobate de ANRE sunt menite să excludă unele echivocuri și să ofere utilizatorilor de sistem accesul la rețelele electrice în condiții clare, transparente și nediscriminatorii.