Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat modificările la Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil

30 iulie 2021 • Vizualizari: 281

ANRE a aprobat modificările la Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil

La data de 30 iulie 2021 a avut loc ședința publică a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul căreia au fost aprobate modificările la Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil (aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 251/2019 din 5 iulie 2019). Îmbunătățirile aduse Regulamentului vin să excludă unele lacune identificate în procesul de confirmare a statutului de producător eligibil pentru perioada precedentă.

Astfel, Regulamentul menționat a fost completat cu norme suplimentare privind transferul/returnarea garanțiilor de participare și de bună execuție a contractului, prevederi care urmează să crească transparența procesului de depunere a cererilor pentru confirmarea statutului de producător eligibil, de asemenea fiind dezvoltate cerințele privind informația prezentată la depunerea solicitărilor, ca rezultat fiind micșorat termenul de examinare a dosarelor. O altă modificare ține de modalitatea de atestare a îndeplinirii obligațiilor asumate în calitate de producător eligibil. În acest sens au fost incluse norme suplimentare care să clarifice unele aspecte de procedură.

 

În aceeași ședință au fost aprobate tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. și de către S.A. „Apă-Canal Leova”, au fost emise avizele privind cuantumurile tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” și Î.M. Direcția de Producție „Apă-Canal” Sîngerei, au fost aprobate costurile de bază aferente serviciului de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Vestmoldtransgaz”, pentru anul 2021, în valoare totală de 16 214,09 mii lei, ținându-se cont de necesitatea asigurării calității serviciului prestat, implicit prin stabilirea costurilor reale, cu respectarea principiului eficienței maxime la costuri minime.