Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

27 aprilie 2021 • Vizualizari: 415

ANRE a aprobat modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

La data de 27 aprilie 2021, în cadrul ședinței publice în regim online a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au fost examinate și supuse aprobării modificările Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 168/2019 din 31 mai 2019.

 

Prin promovarea proiectului de modificare a Regulamentului se urmărește realizarea următoarelor obiective: eliminarea barierelor pentru respectarea termenului de coordonare între operatorii de sistem a cerințelor tehnice ce urmează să fie incluse în avizele de racordare și respectiv minimizarea numărul de avize de racordare necoordonate între operatorii de sistem; asigurarea unui tratament echitabil și nediscriminatoriu pentru solicitanții de avize de racordare; facilitarea procedurii de eliberare a avizelor de racordare și creșterea transparenței procesului prin asigurarea principiului „primul venit – primul servit”.