Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat mai multe acte normative de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

27 septembrie 2019 • Vizualizari: 1545

ANRE a aprobat mai multe acte normative de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Astăzi, 27 septembrie 2019, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul ședinței publice, a examinat și a aprobat un set de acte normative de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Adoptarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare va permite autorităților administrației publice locale de nivelul întâi, să elaboreze și să aprobe propriile regulamente de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale, așa cum este prevăzut în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Aprobarea Regulamentului cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare va contribui la stimularea operatorilor în asigurarea  continuității, calității și parametrilor tehnici la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Regulamentul cadru conține prevederi referitor la eliberarea avizului de branşare/racordare, reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, de canalizare, întreruperi la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare etc.

Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare are ca obiectiv stabilirea procedurii și principiilor unice privind planificarea, evaluarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, cu respectarea criteriilor de eficiență, obligativitate și necesitate a proiectelor de investiții. Operatorii urmează să elaboreze planuri anuale de investiții, să solicite aprobarea/avizarea lor la autoritatea competentă și după realizarea investițiilor să prezinte rapoarte de realizare a investițiilor planificate și aprobate.

Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare servește drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public. Aprobarea Caietului de sarcini-cadru va permite autorităților administrației publice locale să elaboreze Caietele de sarcini proprii ale serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și să stabilească sarcinile operatorului în momentul delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor publice corespunzătoare, conform legislației în vigoare.

Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare stabilește clauzele contractuale ce urmează a fi incluse în contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare, ce se vor încheia de către operator cu consumatorii în rezultatul negocierilor. Contractul-cadru cuprinde următoarele clauze: drepturile și obligațiile operatorului; drepturile și obligațiile consumatorului; motivele de deconectare şi reconectare a instalațiilor interne de apă şi de canalizare de la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare, întreruperile şi limitările în furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; suspendarea și rezilierea contractului; soluționarea neînțelegerilor și litigiilor și alte prevederi.