Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat investițiile realizate de mai mulți titulari de licențe

20 iulie 2021 • Vizualizari: 201

ANRE a aprobat investițiile realizate de mai mulți titulari de licențe

La data de 20 iulie 2021, în cadrul ședinței ordinare în regim online, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a luat act de Raportul privind realizarea Planului de dezvoltare pentru perioada 2020-2022 și de Raportul privind realizarea Planului de investiții pentru anul 2020, fiind aprobate investițiile realizate de S.A. „RED Nord”, în valoare de 236,8 mln lei și investițiile realizate de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., în valoare de 321,1 mln lei.

 

De asemenea, în scopul recuperării prin tarif, au fost aprobate investiţiile realizate în anul 2020 de către S.R.L. „Bălți-gaz”, în valoare de 8,23 mln lei; S.R.L. „Moldovatransgaz” – 27 mln lei; Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. – 3,45 mln lei; S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” –  65,9 mii lei.

 

Totodată, au fost aprobate valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al Î.M. ,,Apă-Canal Cantemir” pentru anul 2020, în volum de 52,6 mii m3 și valoarea prognozată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al operatorului respectiv pentru anul 2021, în volum de 52,5 mii m3.

Titularul de licență urmează să întreprindă măsurile necesare pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă și să ducă evidența consumului tehnologic utilizat la desfășurarea activității reglementate.

 

La finalul ședinței au fost aprobate 69 de rapoarte ale controalelor tehnice ale instalațiilor electrice efectuate în luna iunie 2021.

 

Adițional, ANRE a decis eliberarea unei licențe pentru activitatea de import și comercializarea cu ridicata a benzinei și motorinei și retragerea unei licențe pentru același gen de activitate.