Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a adoptat un șir de decizii în domeniul energetic

22 iunie 2021 • Vizualizari: 437

ANRE a adoptat un șir de decizii în domeniul energetic

La data de 22 iunie 2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au fost aprobate valoarea actualizată pentru anul 2020 și valoarea prognozată pentru anul 2021 a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al operatorului S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” în volum de cca 12 mln. m3, sau 17,7% din volumul apei captate de către operator și consumurile tehnologice și pierderile tehnice de gaze naturale normative în rețelele de distribuție ale „PIELART SERVICE” SRL, în volum de cca 4,3 mii m3 pentru anul 2020, și în volum de cca 4,9 mii m3 pentru anul 2021.

 

Totodată, au fost aprobate modificarea Planului de dezvoltare al S.A. „RED Nord” pentru perioada 2020-2022 și modificarea Planului de investiții al ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pentru anul 2021.

 

De asemenea, au fost avizate 3 acorduri adiționale la contractele de procurare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie încheiate de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. cu „PDG Fruct” S.R.L, și respectiv, cu „Global VDN Energetic” S.R.L și „SDS EKIP” S.R.L.

 

Concomitent, ANRE a desemnat SRL „Chișinău-gaz” drept operator al sistemului de distribuție responsabil de elaborarea Metodei de estimare a consumului zilnic, pentru fiecare categorie de consumatori finali la care evidența consumului de gaze naturale nu este realizată în regim zilnic, în baza profilurilor standardizate de consum (Metoda PSC). Proiectul urmează a fi elaborat în colaborare cu alți operatori ai sistemului de distribuție și SA „Moldovagaz”, consultat cu toate părțile interesate și prezentat Agenției pentru coordonare până la 30 septembrie 2021.

 

Pentru asigurarea funcționalității măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice, Consiliul de Administrație al ANRE a examinat și avizat contractul cadru de echilibrare elaborat de operatorul sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica”, cu luarea în considerare a obiecțiilor și propunerilor părților interesate.

 

La finalul ședinței au fost aprobate hotărâri cu privire la reperfectarea unor licențe pentru activitatea de comercializare cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat la stațiile de alimentare, cu privire la retragerea unei licențe pentru comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat și cu privire la eliberarea unei licențe pentru activitatea de import și comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat.