Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Ajustarea tarifelor este necesară

Ajustarea tarifelor este necesară

Octavian CALMÎC

Director


2 iulie 2019 • Vizualizari 2968

În conformitate cu procedurile existente, ANRE a publicat astăzi, pe pagina web, estimările privind evoluția tarifelor si prețurilor la distribuția și furnizarea energiei electrice pentru consumatorii casnici.
Astfel, se propune ca tariful de distribuție a energiei electrice pentru RED Union Fenosa SA să fie redus de la 51,6 bani/kWh la 49 bani/kWh sau cu 5% mai puțin decât cel în vigoare și pentru SA RED-Nord de la 81,7 bani/kWh la 72,5 bani/kWh sau cu 11,3% mai mic. Țin să menționez ca aceste tarife sunt parte componentă a prețului de reglementare pentru energia electrică furnizată consumatorilor casnici, de aceea este importantă monitorizarea lui, dar și a fiecărui component de preț in parte.

 

E de remarcat faptul că tarifele de distribuție pentru RED-Nord SA – întreprindere gestionată de către stat, sunt cu mult mai mari decât cele aferente RED Union Fenosa SA. Motivele de bază fiind: modelele de business diferite; dimensiunea piețelor de furnizare si calitatea portofoliului de clienți; densitatea consumatorilor; costurile operaționale; personalul scriptic angajat; pierderile în rețea etc. Voi nota doar câțiva indicatori și anume: concentrația consumatorilor în zona de distribuție a companiei RED Union Fenosa SA este mai mare de câteva ori față de RED-Nord SA, iar datorită modelului de business selectat cheltuielile de personal, dimpotrivă, sunt disproporționate: la RED Union Fenosa - 71,3 mln lei pe an și la RED-Nord SA - 156,3 mln lei respectiv. Sunt convins că există rezerve majore de eficientizare și optimizare a costurilor operaționale la companiile de distribuție.
Pentru consumatorii casnici sunt importante tarifele de furnizare a energiei electrice atât pentru Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, cât și pentru SA Furnizarea Energiei Electrice Nord SA, gestionată de către stat.

 

Astfel, urmare analizelor efectuate asupra costurilor operaționale, prețului de achiziție a energiei electrice, tarifelor de distribuție, investițiilor efectuate și ratei de schimb valutar se propune spre aprobare următoarele prețuri de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii casnici:

1) Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL a solicitat tariful de 1,94 lei/kWh, cu 15 bani sau 8,6% mai mult față de tariful in vigoare (1,79 lei/kWh), iar ANRE propune spre examinare în ședință publică tariful de 1,85 lei/kWh sau cu o majorare de 3,2%;

2) FEE-Nord SA a solicitat tariful de 2,34 lei/kWh, cu cca 42,8 bani sau 22,46% mai mult față de tariful in vigoare (1,91 lei/kWh), iar ANRE propune spre examinare în ședință publică tariful de 2,19 lei/kWh sau cu o majorare de 14,9%.


Voi aminti că, în anul 2018, tarifele au fost micșorate de la 1,99 lei/kWh la 1,79 lei/kWh pentru Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL și de la 2,12 lei/kWh la 1,91 lei/kWh pentru FEE Nord SA.
Ajustarea tarifelor este necesară pentru acoperirea majorărilor de preț a energiei electrice importate, costurilor de producție, devierilor financiare negative acumulate pe parcursul anului curent și pentru asigurarea sustenabilității livrărilor și plăților în sector.

 

Pe parcursul anului 2019, cel mai sensibil și nestabil indicator l-a constituit rata de schimb valutar, care a înregistrat cele mai mari fluctuații de apreciere și depreciere din ultimii ani. De aceea, conducându-ne de politica BNM, s-a propus utilizarea cursului valutar stabilit conform Legii bugetului pentru anul 2019.
În pofida celor menționate, confruntarea pozițiilor și informațiilor prezentate de operatori din piață și ANRE va avea loc într-o ședință publică la începutul lunii august curent.
Pentru detalii suplimentare, rog sa accesați site-ul ANRE: