Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Șef Secție autorizări, Departamentul supraveghere energetică ( termen-limită 02.08.2019)

Șef Secție autorizări, Departamentul supraveghere energetică ( termen-limită 02.08.2019)Fişiere ataşate

Anunț concurs SA, DSE

Sarcinile de bază a funcției, condiții specifice de participare

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declarație pe propria răspundere privind lipsa anticedente penale

Fișa de participare la concurs

Lista canditaților admiși

Anunț rezultate interviu

Anunț rezultatul final al concursului

Alte locuri de muncă

August 01, 2019

Consultant principal, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare, Departamentul reglementări (termen-limită 16.08.2019)

Iulie 04, 2019

Șef Secție planificare și monitorizarea controalelor, Departamentul supraveghere energetică (termen limită de depunere a dosarului 22.07.2019)

Iulie 01, 2019

Consultant superior, Secția juridică, Departamentul juridic și protecția consumatorilor (termen limită de depunere a dosarelor 22.07.2019)