Pe 22 august 2014, Consiliul de administrație al ANRE se întrunește în ședință publică

18 August 2014

Pe 22 august 2014, ora 10:00, Consiliul de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) se întrunește în ședință publică pentru examinarea proiectului modificărilor şi completărilor la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011; a proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali și a proiectului Metodologiei de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor reglementate la gazele naturale.

Proiectele Hotărârilor ANRE, AIR, notele informative şi Sinteza recomandărilor sunt plasate pe pagina electronică a ANRE, www.anre.md, la rubrica Transparența decizională/Proiecte supuse aprobării.