Pe 11 august 2014, ANRE a împlinit 17 ani de la fondare

12 August 2014

Pe 11 august 2014, s-au împlinit 17 ani de la fondarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Evenimentul a fost consemnat în acest an prin organizarea unei mese rotunde, cu genericul ”Calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale ”, în cadrul căreia au participat reprezentanți ai RED-Nord, RED Nord-Vest, RED ”Union Fenosa”, SA ”Moldovagaz”, ai Ministerului Economiei, precum și reprezentanți ai mai multor asociații de protecție a consumatorilor.

Discuțiile din cadrul evenimentului s-au axat pe datele rapoartelor ANRE privind calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale în anul 2013. În ceea ce privește calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice, s-a constatat că pe parcursul anului toţi operatorii de reţea s-au încadrat în limitele stabilite pentru durata medie de întrerupere a livrărilor de energie în sistemul de distribuţie, însă îmbunătăţirea situaţiei nu este posibilă fără a majora volumul de investiţii în reabilitarea reţelelor electrice şi în montarea sistemelor de telecontrol.

În cadrul mesei rotunde, specialiștii ANRE au subliniat că reglementările existente oferă consumatorilor posibilitatea de a solicita operatorilor de reţea compensaţii în cazul prestării serviciilor necalitative, însă foarte puțini consumatori își cunosc drepturile. Drept urmare nu se înregistrează adresări la operatorii reţelelor de distribuție a energiei electrice pentru plata compensațiilor. Pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate de către ÎCS„RED Union Fenosa” doar 14 cereri de plată a compensaţiilor, fiind achitată suma de doar 1600 de lei.

Calitatea energiei electrice livrate consumatorilor finali rămâne a fi în continuare o problemă destul de gravă. Exprimată în valoare monetară, această problemă a cauzat operatorilor reţelelor de distribuţie, pe parcursul anului 2013, prejudicii materiale în sumă de 1 306 165,4 lei, sume achitate consumatorilor finali de ÎCS „RED Union Fenosa” S.A. (1 279 123 lei) şi S.A.„RED Nord” (27 042,4 lei) pentru reparaţia receptoarelor electrice ale consumatorilor finali, defectate în urma livrării de energie electrică cu încălcarea parametrilor de calitate stabiliţi de standard. În medie, în cazul defectării aparatelor electrice, ÎCS„RED Union Fenosa” S.A. a plătit consumatorilor finali afectaţi câte 614 lei, iar „RED Nord” S.A. – 772 de lei. Întreprinderea „RED Nord-Vest” S.A. a indicat valoarea „0” lei a despăgubirilor achitate consumatorilor finali.

În cazul calitățiii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, s-a constatat că întreprinderile de gaze respectă duratele admise ale întreruperilor programate și neprogramate, iar anunţarea consumatorilor se face conform pevederilor legale. Pe parcursul anului 2013 la întreprinderile de distribuţie a gazelor naturale s-au înregistrat 12569 cereri de racordare la reţea, dintre care doar 7 au fost executate cu încălcarea termenului de 4 zile lucrătoare.

Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, a menționat că ANRE va depune și în continuare eforturi pentru îmbunătățirea reglementărilor în vigoare, astfel încât consumatorii să se bucure de la an la an de creșterea calității serviciilor. În acest sens, el a a menționat că în termen de două luni ANRE va veni cu inițiativa creării unui grup consultativ de experți, în special din rândul membrilor asociațiilor care se ocupă cu protecția consumatorilor, și antrenarea acestora în examinarea tuturor noilor reglementări elaborate de ANRE.