Membrii Consiliului de Administraţie al ANRE

Date biografice

Tudor COPACI, Director General ANRE

 

Activitatea profesională:

martie 2017- prezent– Director General  ANRE

septembrie 2016- aprilie  2017  (2009-2013) – Director General, Agenția Proprietăți Publice , Ministerul Economiei al Republicii Moldova

ianuarie 2016- septembrie 2016 – Secretar General al Guvernului, Guvernul Republicii Moldova, Cancelaria de Stat

2015-2016 – Director, I.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”

2013-2015 (2008-2009) – Viceministru al Economiei și Comerțului, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

iulie 2009- decembrie 2009 – Director General, Agenția Agroindustrială „Moldova-Vin”

2005-2008 – Director Executiv, Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul Japoniei

2004-2005 – Director financiar, „Doina Vin” SRL

2002-2004 – Analist financiar, Raiffeisen Investment AG

1994-2001 – Expert financiar/consultant, Proiecte USAID

Formare:

Studii Universitare

1998-2001– Facultatea de Finanțe (Bănci și Burse de Valori), Academia de Studii Economice

1988-1993 – Facultatea de Fizică, Universitatea de Stat din Moldova

Alte studii

decembrie 2007- „Dezvoltarea şi Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii in Europa de Sud-est.”, Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, Tokyo, Japonia

septembrie 2007- „Managementul  Financiar al Proiectelor de Dezvoltare”, Crown Agents, Londra, Marea Britanie

noiembrie 1999- „Piața de Capital”, USAID, Erevan, Armenia

 

Sergiu CIOBANU, Director ANRE
Grad științific: Doctor în economie

Activitatea profesională:

din ianuarie 2014 – Director ANRE

iulie 2013- septembrie 2013 – Director General al ANRE

2010-2013 – Președinte al Consiliului de Administrare al SA “Combustibil Solid”

2010-2013 – Membru al Consiliului de Administrare al IS Aeroportul Marculesti”, SA “MoldExpo”, IS „Camera Înregistrării de Stat”

2009-2013 – Viceministru al Economiei RM

2006-2009 – Economist, Director-adjunct, Director - Institutul de Economie, Finanțe și Statistică

2004-2006 – Director Comercial, SRL “Comemerald”

2003-2004 – Specialist contracte externe, SA “AgroPetrol”

Experiență didactică:

2004-2014 – Lector Universitar în cadrul ASEM, USM

Experiență științifică:

2006-2010 Cercetător științific, Cercetător științific superior - Institutul de Economie, Finanțe și Statistică

Formare:

2006 – Master în dreptul internațional, USM

2001-2005 – Facultatea Drept, ULIM

2000-2004 – Facultatea “REI”, ASEM

 

Octavian LUNGU, director ANRE

Grad de calificare: Consilier de stat al Republicii Moldova de clasa III-a (din 1998)

Născut pe 5 septembrie 1971

Activitatea profesională: 

din ianuarie 2014 – director ANRE

iunie 2013-ianuarie 2014 - consilier al Ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor; președinte al Consiliilor de administrație ale Î.S. C.A. ”Air Moldova”, Î.S. ”MoldATSA”, SA ”Aeroport Handling”

2001-2005, 2005-2013 – a ocupat funcții de conducere în întreprinderi din domeniul finanțelor: SRL ”AFES-M”, S.A. "Galas", SRL ”Euroleasing”, S.A.”Victoria Asigurări”

1994-2001, 2005 – a activat în domeniul aviației civile: Administrația de Stat a Aviației Civile, C.A. ”Air Moldova”

Studii universitare și postuniversitare:

1997-2001 Academia de Administrare Publică, Facultatea Relații Internaționale 

1993-1995 – Universitatea Tehnică de Construcții București, Școala de Înalte Studii Postuniversitare

1988-1993 – Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea de electrofizică

Alte studii:

2009-2013 – a participat la cursuri/module de training in domeniul administrării afacerilor (Newport International University, Institutul de Dezvoltare PPORF Japonia, Mercuri International, EVENDA, Camera de Comerț și Industrie a RM/Academia de Export Baden-Wurtenberg)

1996-2000 – a beneficiat de programe de instruire în domeniul aeronautic (Conferința Europeană a Aviației Civile, Institutul European de Instruire în domeniul Securității Aeronautice, Academia de Aviație din Singapore)

 

Iurie ONICA, director ANRE

Născut pe 24 iunie 1977

Activitatea profesională:

din iulie 2013 – Director ANRE

2007-2013 – Director General, SRL “Onica Comerţ”

1995-1999 – Manager “Elita 5-Altepi”

Formare:

2001-2007 – Facultatea ”Economie și management”, UASM

2015-2017 - Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale, UTM

2015 - Master în științe politice, Academia de Administrare publică

 

Ghenadie PÂRŢU, director ANRE

Născut pe 1 mai 1969

Activitatea profesională: 

din iulie 2013 – Director ANRE

2012-2013 – Șef al Serviciului operativ Centru, SA ”Moldtelecom” Chișinău

1999-2012 – Director tehnic, filiala CT Rezina, SA ”Moldtelecom”

1997 – Șef Sector reţele urbane, SA ”Moldtelecom” 

1991- 1997 – Inginer SA ”Moldtelecom”

Formare:

2012 – Maestru în tehnologia informaţiei și comunicaţii, ASEM

2002-2006 – Facultatea ”Business și administrarea afacerilor”, ASEM

1993-1999Facultatea “Energetică”, UTM