A fost aprobată metodologia tarifară pentru serviciile auxiliare furnizate de către operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

18 Decembrie 2015

Tarifele la serviciile auxiliare furnizate de operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și canalizare vor fi determinate de către aceștia anual separat pentru fiecare tip concret de serviciu auxiliar conform prevederilor Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori. Această normă este prevăzută de Metodologia respectivă, aprobată de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința sa publică din 16 decembrie curent. Noul act normativ a fost aprobat în premieră de către ANRE și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Până în prezent operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizau servicii auxiliare consumatorilor în lipsa unor norme privind determinarea şi aprobarea tarifelor la aceste servicii. Metodologia a fost elaborată de ANRE în temeiul prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare și are scopul de a asigura transparenţa în procesul de reglementare a tarifelor, respectarea de către operatori a principiului eficienţei furnizării serviciilor auxiliare la cheltuieli minime şi eficienţă maximă, protecţia drepturilor şi intereselor consumatorilor, excluderea practicilor de încasare a plăţilor de la consumatori pentru prestarea unor servicii ce nu sunt incluse în lista serviciilor auxiliare.

Metodologia stabilește 18 categorii de servicii auxiliare pentru care tarifele sunt reglementate, modul de determinare a cheltuielilor incluse în calculul tarifelor pentru aceste servicii, principiile, modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile respective. Conform Metodologiei, la determinarea tarifelor la serviciile auxiliare vor fi luate în considerare doar cheltuielile justificate, necesare operatorilor pentru furnizarea acestor servicii. În Metodologie sunt stabilite tipurile acestor cheltuieli și formulele de calcul a tarifelor pentru fiecare tip de serviciu auxiliar.

Tarifele la serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş se prezintă, pentru examinare şi avizare, ANRE, iar ulterior consiliilor locale respective – pentru examinare şi aprobare. În cazul în care consiliul local respectiv a delegat ANRE dreptul deplin de aprobare a tarifelor, acestea se prezintă ANRE pentru examinare şi aprobare. Aceleași proceduri vor fi urmate și de către operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de sat/comună. Tarifele la serviciile auxiliare aprobate de consiliile locale se publică în mass-media locală, iar tarifele aprobate de ANRE - în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Proiectul Metodologiei a fost supus consultării publice, discutat la şedinţele de lucru convocate de ANRE cu părțile interesate, iar ulterior avizat pozitiv de grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.   

               

Serviciul de presă al ANRE

tel: 022 251 306, 079422244