Consultări publice

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, precum și în vederea executării prevederilor pct. 36 al ”Metodologiei privind  controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 943 din 03.10.2018 (publicat la 09.11.2018 în MO nr. 416-422), anunță că începând cu 28 noiembrie 2018, este iniţiată procedura de consultare publică şi avizare a proiectului ”Listei de verificare în domeniul siguranței ocupaționale la sediul (filiale) întreprinderilor din sectorul electroenergetic”.
Recomandările/Avizele pe marginea proiectului pot fi expediate până la data de (termen limită) 18 decembrie 2018 în adresa domnului Gladei Ruslan (adresa electronică rgladei@anre.md, număr de telefon 0-22-852-925) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).
Proiectul  ”Listei de verificare în domeniul siguranței ocupaționale la sediul (filiale) întreprinderilor din sectorul electroenergetic” poate fi consultat pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

În conformitate cu art. 32 alin. (7) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, anunță consultarea publică repetată a:

  1. Proiectului Codului rețelelor de gaze naturale care transpune Regulamentul (CE) Nr. 703/2015 din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperabilitatea și schimbul de date;
  2. Proiectului de modificare și completare al Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 321/2016, care transpune Regulamentul CE nr. 715/2009 din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale.

Recomandările pe marginea proiectelor pot fi expediate până la data de 12 decembrie 2018 în adresa dnei Elena Stratulat (adresa electronică: estratulat@anre.md, număr de telefon 0 (22) 85-29-30), sau depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, Chişinău).
Proiectele, Notele informative, AIR și Analiza Ex- ante pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională /Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

 

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Preliminare a Impactului de Reglementare și a proiectului cu privire la modificările ce se operează în anexa la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016.

Propunerile și recomandările la proiectul cu privire la modificările ce se operează în anexa la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016 și la Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare pot fi depuse până la data de 30 noiembrie 2018, la sediul Agenției, mun. Chișinău, str. Columna, 90 sau în formă electronică la adresa lbarcaru@anre.md.

Proiectul ui și Analiza Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/Consultări Publice sau la sediul Agenției.

 

ANRE anunță consultări publice

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului de modificare și completare a Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor, aprobat prin Hotărârea ANRE Nr.321 din 13.12.2016.
Propunerile și recomandările la Proiectul cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor și AIR pot fi depuse până la data de 10.10.2018, la sediul Agenției, mun. Chișinău, str. Columna, 90 sau în formă electronică la adresa dvsiliev@anre.md
Proiectul Regulamentului și Analiza Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/Consultări Publice sau la sediul Agenției.

 

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Vă aduce la cunoştinţă, că începând cu 12 septembrie  2018, este iniţiată procedura de consultare publică şi avizare a AIR și a Proiectului Metodologiei privind calcularea și aprobarea tarifelor de racordare și de reconectare la rețeaua termică a instalaţiilor consumatorilor și producătorilor de energie termică. Recomandările pe marginea proiectului și Analizei preliminare a impactului de reglementare pot fi expediate până la data de 24 septembrie 2018 în adresa doamnei Tatiana Moraru (adresa electronică tmoraru@anre.md, număr de telefon 0-22-852-924) sau în adresa dnei Silvia Stici (adresa electronică sstici@anre.md, număr de telefon 0-22-852-933) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).

Proiectul Metodologiei privind calcularea și aprobarea tarifelor de racordare și de reconectare la rețeaua termică a instalaţiilor consumatorilor și producătorilor de energie termică și AIR-ul pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, anunță inițierea consultărilor publice la proiectul Codului rețelelor de gaze naturale elaborat de operatorul sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz” și prezentat Agenției pentru consultare și aprobare în conformitate cu art. 67 și art.114 alin. (10) din Legea cu privire la gazele naturale nr. 108/2016.

Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate până la data de 17.09.2018 în adresa dnei Elena Stratulat (adresa electronică: estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852-930), sau depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, Chişinău).

Proiectul Codului rețelelor de gaze naturale, Nota informativă și Analiza Ex- ante pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Vă aduce la cunoştinţă, că începând cu 13 august 2018, este iniţiată procedura de consultare publică şi avizare a AIR și a Proiectului Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice. Recomandările pe marginea proiectului și Analizei preliminare a impactului de reglementare pot fi expediate până la data de 28 august 2018 în adresa doamnei Silvia Stici (adresa electronică sstici@anre.md, număr de telefon 0-22-852-933) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).

Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, nota informativă și AIR-ul pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Vă informează despre consultarea publică repetată a proiectului Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, conform art.32  alin. 7) și art. 33 alin. 5) din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Proiectul  versiunii modificate a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale poate fi accesat pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice,

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 12.09 2018 în adresa d-nei Stratulat Elena (adresa electronică: estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852-930), sau depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, Chişinău).

 

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Vă informează despre remiterea repetată spre avizare și consultare publică a proiectului Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, conform art.32  alin. 7) și art. 33 alin. 5) din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Proiectul  versiunii modificate a Regulamentului privind racordarea  la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale poate fi accesat pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 12.09 2018 în adresa d-nei Stratulat Elena (adresa electronică: estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852-930), sau depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, Chişinău).

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Vă informează despre remiterea repetată spre avizare și consultare publică a proiectului Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice în conformitate cu art.32 alin.(7) și art.33 alin.(5) din Legea nr.100 din 22.12.2017.  

Proiectul  versiunii modificate a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice poate fi accesat pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice, data publicării – 14.08.2018.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 30 august 2018 în adresa dl. Țurcanu Veaceslav (adresa electronică: vturcanu@anre.md, număr de telefon (0-22/852-934), sau la sediul Agenției (Str. Columna 90, Chișinău).

 

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Vă informează despre remiterea repetată spre avizare și consultare publică a proiectului Regulamentului privind furnizarea energiei electrice în conformitate cu art.32 alin.(7) și art.33 alin.(5) din Legea nr.100 din 22.12.2017. 

Proiectul  versiunii modificate a Regulamentului privind furnizarea energiei electrice poate fi accesat pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice, data publicării – 15.08.2018.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 30 august 2018 în adresa dl. Țurcanu Veaceslav (adresa electronică: vturcanu@anre.md, număr de telefon (0-22/852-934), sau la sediul Agenției (Str. Columna 90, Chișinău).

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Vă aduce la cunoştinţă, că începând cu 13 august 2018, este iniţiată procedura de consultare publică şi avizare a AIR și a Proiectului Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice. Recomandările pe marginea proiectului și Analizei preliminare a impactului de reglementare pot fi expediate până la data de 28 august 2018 în adresa doamnei Silvia Stici (adresa electronică sstici@anre.md, număr de telefon 0-22-852-933) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).

Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, nota informativă și AIR-ul pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului clauzelor obligatorii la Contractul de achiziționare a energiei electrice produse din surse regenerabile.

Propunerile și recomandările la proiectului clauzelor obligatorii la Contractul de achiziționare a energiei electrice produse din surse regenerabile pot fi expediate Agenției sau depuse la sediul acesteia (mun. Chișinău str. Columna 90,) și în formă electronică pe adresa  dchiviriga@anre.md pînă la data de 20 august 2018.

Proiectul clauzelor obligatorii la Contractul de achiziționare a energiei electrice produse din surse regenerabile poate fi accesat pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparența decizională/Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță desfășurarea ședinței publice a Consiliului de administrație, vineri, 15 iunie, 2018, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședințe, în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

  • ora 09:00 – cu privire la tarifele de distribuție a energiei electrice și prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și, respectiv, Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L;
  • ora 10:00 - cu privire la tarifele de distribuție a energiei electrice și prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și, respectiv, S.A. ,,FEE Nord";
  • ora 11:00 - cu privire la tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Proiectele hotărârilor și calculele tarifelor și prețurilor reglementate pot fi consultate pe pagina web oficială a Agenției: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

Serviciul de presă al ANRE

 

ANUNȚ

       În atenția opreratorilor economici!!!

ANRE anunță că conform BAP nr. 43/2018 din 01.06.2018, termenul de depunere și de deschidere a ofertelor la LP 238/18 din 15.06.2018 se prelungește pînă la data de 18.06.2018 ora 15:00.

ANUNȚ

        Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) și a Proiectului Regulamentului cu privire la dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic.  
       Propunerile și recomandările la proiectul Regulamentului cu privire la dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic și AIR pot fi expediate Agenției sau depuse la sediul acesteia (mun. Chișinău str.Columna 90,) și în formă electronică pe adresa  vturcanu@anre.md pînă la data de 08 iunie 2018.
       Proiectul Regulamentului cu privire la dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic și Analiza Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

          Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și a Analizei Impactului de Reglementare.

Propunerile și recomandările la Proiectul cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și AIR pot fi depuse până la data de 31 mai 2018, la sediul Agenției, mun. Chișinău, str. Columna, 90 sau în formă electronică la adresa sstici@anre.md.  

Proiectul Regulamentului și Analiza Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/Consultări Publice sau la sediul Agenției.

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare si a Proiectului Regulamentului privind confirmarea statutului de producator eligibil.

Propunerile și recomandările la proiectul Regulamentului privind confirmarea statutului de producator eligibil si AIR pot fi depuse pana la data de 30 aprilie 2018, la sediul Agentiei, mun. Chisinau, str. Columna, 90 sau in forma electronica pe adresa sstici@anre.md.

Proiectul Regulamentului și Analiza Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/Consultări Publice sau la sediul Agenției.

ANUNȚ
 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) și a Proiectului Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice.

Propunerile și recomandările la proiectul Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice și AIR pot fi expediate Agenției sau depuse la sediul acesteia (mun. Chișinău str. Columna 90) și în formă electronică pe adresa  vturcanu@anre.md până la data de 23 aprilie.   

Proiectul Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice și Analiza  Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / Consultări Publice, sau la sediul Agenției.

ANUNȚ

 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Vă anunță despre inițierea consultărilor publice la proiectul Regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al gazelor naturale.

Recomandările pe marginea proiectului Regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al gazelor naturale şi AIR pot fi expediate până la data de 06.04.2018 în adresa d-nei Stratulat Elena (adresa electronică: estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852-930), sau depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, Chişinău).

ANUNȚ

Vă informăm că la data de 2 martie ora 14.00, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică convoacă o şedinţă de lucru în scopul examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale.

Sinteză recomandărilor prezentate de către părţile consultate și proiectul pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat la data de 1 februarie, pe pagina oficială www.anre.md cererea parvenită de la S.A. „MOLDOVAGAZ” privind examinarea și aprobarea tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2018, precum și calculele care au stat la baza acestor tarife și prețuri. Documentele respective sunt disponibile în secțiunea Transparența decizională/Consultări publice pe pagina electronică a ANRE.

ANRE informează publicul că acesta are la dispoziție 15 zile lucrătoare din data publicării cererii S.A. „MOLDOVAGAZ” și a materialelor aferente pentru prezentarea recomandărilor.

Recomandările pot fi expediate, prin poştă pe adresa ANRE: str. Columna 90, mun. Chişinău, sau prin e-mail la adresa: amija@anre.md.

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, anunță inițierea consultărilor publice la proiectul Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate.

Recomandările la proiectul regulamentului şi AIR pot fi expediate până la data de 26.02.2018 în adresa dnei Natalia Băieșu (adresa electronică: nbaiesu@anre.md număr de telefon 022 852-935), sau depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, Chişinău).

Proiectul Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate, AIR şi Nota informativă pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 
ANUNȚ  

Vă informăm că la data de 23 ianuarie ora 1400, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică convoacă o şedinţă de lucru în scopul examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

Sinteză recomandărilor prezentate de către părţile consultate poate fi accesată pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ         

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, anunță inițierea consultărilor publice la proiectul Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale.

Recomandările pe marginea proiectului şi AIR pot fi expediate până la data de 26.01.2018 în adresa dnei Stratulat Elena (adresa electronică: estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852-930), sau depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, Chişinău).

Proiectul Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, AIR şi Nota informativă pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță despre inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Metodologiei de calculare, aprobare şi ajustare a preţurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul serviciului universal

Recomandările pe marginea Proiectului şi a AIR pot fi expediate până la data de 6 decembrie 2017 la adresa electronică aursu@anre.md, număr de telefon 0(22) 852939 sau pot fi depuse la sediul ANRE (str.Columna 90, Chişinău). 

Proiectul Regulamentului pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice sau la sediul Agenției.

 

ANUNȚ

 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Metodologiei de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. 

Recomandările pe marginea Proiectului pot fi expediate până la data de 6 decembrie 2017 la adresa electronică aursu@anre.md, număr de telefon 0(22) 852939 sau pot fi depuse la sediul ANRE (str.Columna 90, Chişinău). 

Proiectul Regulamentului pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Vă aduce la cunoştinţă, că începând cu data de 27 octombrie 2017, este inițiată procedura de consultare publică şi avizare a Proiectului Normelor tehnice a rețelelor termice. Recomandările pe marginea Proiectului și Analizei preliminare a impactului de reglementare pot fi expediate, până la data de 14 noiembrie curent, la adresa electronică sstici@anre.md, telefon 0-22-852-933 sau pot fi depuse la sediul ANRE str. Columna 90, mun. Chișinău.

Proiectul Normelor tehnice a rețelelor termice, Nota informativă și AIR-ul pot fi consultate pe pagina web: www.anre.md, secțiunea Transparenţă decizională/consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului  Regulamentului cu privire la dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi AIR. Recomandările pe marginea proiectului Regulamentului cu privire la dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a AIR pot fi expediate până la data de 19.09.2017 în adresa doamnei Elena Stratulat (adresa electronică estratulat@anre.md, număr de telefon 0-22852930) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str.Columna 90, Chişinău).

Proiectul Regulamentului cu privire la dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, AIR  şi Nota informativă pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștință că, la 21 iunie curent, „Thermohouse” SRL a depus solicitarea de aprobare a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor.

Proiectul „Thermohouse” SRL este plasat pe pagina web a Agenţiei www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Consultări publice.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări în scris, prin poştă pe adresa ANRE: str. Columna 90, mun. Chişinău, prin e-mail la adresa: tmoraru@anre.md sau la nr. de tel: 022 852 124 .

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului de modificare şi completare a Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic si a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație ANRE nr.180/2016 din 10 iunie 2016.

Propunerile și recomandările pe marginea Proiectului privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic si a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă și AIR pot fi expediate până la data de 17 mai 2017 în adresa dnei Elena Breahna (adresa electronică e.breahna@anre.md număr de telefon 022 852 936) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, Chişinău).

Proiectul privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic si a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, AIR şi Nota informativă pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștința publicului, că începând cu 6 aprilie 2017, este inițiată procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRE cu privire la prezentarea către ENTSO-E a informaţiilor despre piaţa energiei electrice a  Republicii Moldova şi publicarea acestora.

Proiectul Hotărârii menţionate poate fi accesat pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice, sau la sediul Agenției.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 21 aprilie 2017 în adresa dl. Anatolie Boşcaneanu (adresa electronică: aboscaneanu@anre.md, număr de telefon (0-22/852-934), sau la sediul Agenției (Str. Columna 90, Chișinău).

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștința publicului, că începând cu data de 16 martie 2017, este inițiată procedura de consultare publică a proiectului Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică și Analizei preliminare a Impactului de Reglementare a acesteia.

Proiectele  Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică și a Analizei preliminare a Impactului de Reglementare a acesteia, pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice, sau la sediul Agenției.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 31 martie 2017 în adresa dl. Țurcanu Veaceslav (adresa electronică: vturcanu@anre.md, număr de telefon (0-22/852-934) sau la sediul Agenției (Str. Columna 90, Chișinău).

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștința publicului, că începând cu 17 februarie 2017, este inițiată procedura de consultare publică a proiectului Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice și Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare a acestuia.

Proiectele Regulamentului cu privire cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice și Analiza  Preliminară a Impactului de Reglementare a acestuia pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice, sau la sediul Agenției.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 10 martie 2017 în adresa dnei Silvia Stici (adresa electronică: sstici@anre.md, număr de telefon (022 852-933) sau la sediul Agenției (str. Columna 90, Chișinău).

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștința publicului, că începând cu 13 februarie  2017, este inițiată procedura de consultare publică a proiectului Metodologia de calculare a prețurilor plafon și a tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și Analizei preliminare a Impactului de Reglementare a acesteia.

Proiectele  Metodologiei de calculare a prețurilor plafon și a tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și a Analizei preliminare a Impactului de Reglementare a acesteia, pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice, sau la sediul Agenției.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 27 februarie 2017 în adresa dl. Țurcanu Veaceslav (adresa electronică: vturcanu@anre.md, număr de telefon (0-22/852-934), sau la sediul Agenției (Str. Columna 90, Chișinău).

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștința publicului, că începând cu 30 ianuarie 2017, este inițiată procedura de consultare publică a proiectului Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și a proiectului Analizei preliminare a Impactului de Reglementare a acestuia.

Proiectele Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și al Analizei preliminare a Impactului de Reglementare a acestuia, pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice, sau la sediul Agenției.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 13 februarie 2017 în adresa dl. Țurcanu Veaceslav (adresa electronică: vturcanu@anre.md, număr de telefon (0-22/852-934), sau la sediul Agenției (Str. Columna 90, Chișinău).

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștința publicului, că începând cu 30 ianuarie 2017, este inițiată procedura de consultare publică a proiectului Regulamentului cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență și  Analizei preliminare a Impactului de Reglementare a acestuia.

Proiectele Regulamentului cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență și  Analizei preliminare a Impactului de Reglementare a acestuia pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice, sau la sediul Agenției.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 15 februarie 2017 în adresa dei Silvia Stici (adresa electronică: sstici@anre.md, număr de   telefon  (022 852 933) sau la sediul Agenției   (Str. Columna 90, Chișinău).

 

ANUNȚ

 

 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că, începând cu 4 octombrie 2016, este iniţiată procedura de consultare publică a  Proiectului de Regulament cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

        Recomandările pe marginea Proiectului Regulamentului, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 22 octombrie 2016, în adresa doamnei ȘpacViolina  (adresa electronică:vvaratic@anre.md, număr de telefon 0-22/852 944), sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).

       Proiectul Regulamentului cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, poat fi accesat pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

În temeiul art. 7, alin. (1) lit. i) și art. 71, alin. (2) din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Vă expediază spre consultare și avizare Proiectul Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor care transpune prevederile Regulamentului CE nr. 715/2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale însoțit de Nota informativă și Analiza Impactului de Reglementare.

Recomandările pe marginea Proiectului și AIR pot fi expediate până la data de 17 octombrie 2016 în adresa dnei Elena Stratulat (adresa electronică estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852 930) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str.Columna 90, Chişinău).

Proiectul Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor, AIR şi Nota informativă pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

Prin prezenta, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică Vă informează că, în scopul executării prevederilor Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, au fost elaborate Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare și proiectul Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

În acest context solicităm prezentarea avizelor la Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare și proiectul Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în termen de până la 17 octombrie 2016, în adresa dnei Elena Breahna (adresa electronică ebreahna@anre.md, număr de telefon 022 852 936) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str.Columna 90, Chişinău).

Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare, Nota informativă și proiectul Regulamentului sunt plasate pe pagina electronică a Agenției, www.anre.md la compartimentul Transparența decizională/Consultări publice.

 

ANUNȚ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Vă informează despre prelungirea consultărilor publice la Proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

În acest context, solicităm prezentarea repetată a avizelor la proiectul Regulamentului până la data de 30 august 2016, în adresa electronică a dnei Elena Stratulat (estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852 930) și/sau la sediul Agenţiei (str.Columna 90, Chişinău).

Proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare și Nota informativă la proiect sunt plasate pe pagina electronică a ANRE, www.anre.md, la rubrica Transparenţă decizională/Consultări publice. 

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului de modificare şi completare a Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație ANRE nr.102 din 31.03.2016.

Propunerile și recomandările pe marginea Proiectului privind modificarea şi completarea Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere și AIR pot fi expediate până la data de 23 august 2016 în adresa dnei Elena Stratulat (adresa electronică estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852 926) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str.Columna 90, Chişinău).

Proiectul privind modificarea şi completarea Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere, AIR şi Nota informativă pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei : www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului Regulamentului privind principiile de planificare, efectuare şi aprobare, în scopuri tarifare, a investiţiilor în sectorul energetic.

Propunerile și recomandările la proiectul Regulamentului pot fi expediate în adresa Agenției sau depuse la sediul acesteia (mun. Chișinău str.Columna 90,) și în formă electronică pe adresele  estratulat@anre.md, vturcanu@anre.md până la data de 3 martie 2016.

Proiectul Regulamentului privind principiile de planificare, efectuare şi aprobare, în scopuri tarifare, a investiţiilor în sectorul energetic și Analiza  Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

          Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului Metodologiei  de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic.

Propunerile și recomandările la proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic și AIR pot fi expediate Agenției sau depuse la sediul acesteia (mun. Chișinău str.Columna 90,) și în formă electronică pe adresa  vturcanu@anre.md, până la data de 10 februarie 2016.

Proiectul Metodologiei  de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic și Analiza  Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei.

 

 

A N U N Ț

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoştinţa publicului despre iniţierea, cu începere din 26 noiembrie 2015, a procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) şi a proiectului Regulamentului privind furnizarea energiei termice.

Ambele documente sunt publicate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, în secţiuneaTransparenţa decizională/Consultări publice. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestor documente este 15 decembrie 2015.

Recomandările pot fi expediate în adresa domnului Sula Andrei (e-mail: asula@anre.md, telefon: 022 852 934) sau pot fi depuse la sediul ANRE (str. Columna 90, mun. Chişinău).

 

A N U N Ț

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că începând cu 21 iulie 2015, este iniţiată procedura de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) şi a Proiectului Regulamentului privind principiile de planificare, efectuare şi aprobare, în scopuri tarifare a investiţiilor în sectorul energetic.

Recomandările pe marginea Regulamentului privind principiile de planificare, efectuare şi aprobare, în scopuri tarifare, a investiţiilor în sectorul energetic şi AIR, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 07       august 2015 în adresa dlui. V.Țurcanu (adresa electronică vturcanu@anre.md, număr de telefon 0(22) 852 930, sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).

Proiectul estratulat@anre şi AIR pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md la rubrica Transparenţa decizională/Consultări publice sau la sediul Agenţiei.

 

 

ANUNŢ

        Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că, începând cu 9 aprilie 2015, este iniţiată procedura de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) şi a Proiectului de Regulament cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă.

        Recomandările pe marginea Proiectului Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi AIR, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 30 aprilie 2015 în adresa domnului Vasile Daud (adresa electronică: vdaud@anre.md, număr de telefon 0-22/852 936), sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).

       Proiectul Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi AIR pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că, începând cu 4 martie 2015, este iniţiată procedura de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) şi a Proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori.

Recomandările pe marginea Proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori şi AIR, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 20 martie 2015 în adresa domnului Sula Andrei (adresa electronică: asula@anre.md, număr de telefon 0-22/852 934), sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).

Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori şi AIR pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNŢ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștința publicului, că, începând cu 19 ianuarie  2015, este inițiată procedura de consultare publică a proiectului de modificare și completare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 406 din 25.05.2011.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 03 februarie 2015 în adresa dl. Țurcanu Veaceslav (adresa electronică: vturcanu@anre.md, număr de telefon (0-22/852 934), sau la sediul Agenției (Str. Columna 90, Chișinău).

Proiectului Hotărârii  cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei, poate fi accesat pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări Publice, sau la sediul Agenției.

 

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că, începând cu 17 noiembrie 2014, este iniţiată procedura de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) şi a Proiectului Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Recomandările pe marginea Proiectului Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi AIR, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 1 decembrie  2014 în adresa domnului Sula Andrei (adresa electronică: asula@anre.md, număr de telefon 0-22/852 934), sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).

Proiectul Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi AIR pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului despre inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) şi a Proiectului de modificare a Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administrație ANRE nr. 321 din 22.01.2009.

În acest context solicităm prezentarea avizelor la proiectul de modificare a Metodologiei și AIR până la 14 noiembrie 2014 în adresa doamnei Elena Ilescu (adresa electronică: eilescu@anre.md, număr de telefon 0-22/852 930), sau la sediul Agenţiei (Str. Columna 90, Chişinău).

Proiectului Hotărîrii  cu privire modificarea Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil poate fi accesat pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica /Transparenţa decisională/ consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică continuă procedura de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) şi a Proiectului Regulamentului privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale  şi a operatorilor sistemelor  publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Recomandările pe marginea Proiectului Regulamentului privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale  şi a operatorilor sistemelor  publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi AIR, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 5 noiembrie 2014 în adresa domnului Sula Andrei (adresa electronică: asula@anre.md, număr de telefon 0-22/852 934), sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).

De asemenea, informăm că conţinutul Proiectului Regulamentului şi AIR a fost anterior consultat cu părţile interesate care activează în domeniul energetic.

Proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale  şi a operatorilor sistemelor  publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi AIR pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că la data de  9 octombrie ora 1400, va avea loc următoarea şedinţă de lucru în scopul examinării în continuarea a propunerilor şi obiecţiilor la proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere.

Proiectului Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere si materialele informative pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/ consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că la data de  7 octombrie ora 1400, va avea loc următoarea şedinţă de lucru în scopul examinării în continuarea a propunerilor şi obiecţiilor la proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere.

Proiectului Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere si materialele informative pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/ consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru luni 22 septembrie ora 1400  organizarea unei şedinţe de lucru în scopul examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de modificare și completare a Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 497 din 20 decembrie 2012.

Proiectului Hotărîrii cu privire la modificarea şi completarea Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, poate fi accesat pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/ consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că la data de  23 septembrie ora 1000, va avea loc o şedinţă de lucru în scopul examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere.

Proiectului Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere si materialele informative pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/ consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că, începând cu 26 august 2014, este iniţiată procedura de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) şi a Proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.
Recomandările pe marginea Proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi AIR, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 10 septembrie  2014 în adresa domnului Sula Andrei (adresa electronică: asula@anre.md, număr de telefon 0-22/852 934), sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str. Columna 90, mun. Chişinău).
Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi AIR pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparenţa în procesul decisional/Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că, începând cu 15 august 2014, este iniţiată procedura de consultare publică a Proiectului Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere. Recomandările pe marginea a Proiectului Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, supuse consultării publice, pot fi expediate până la data de 01 septembrie  2014 în adresa doamnei Elena Stratulat (adresa electronică: estratulat@anre.md, număr de telefon 0-22/852 930), sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (Str. Columna 90, Chişinău).

Proiectului Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere poate fi accesat pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparenţa în procesul decisional/Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei. 

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că, începând cu 15 august 2014, este iniţiată procedura de consultare publică a proiectului de modificare și completare a Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 497 din 20 decembrie 2012.

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la 01 septembrie 2014 în adresa doamnei Elena Ilescu (adresa electronică: eilescu@anre.md, număr de telefon 0-22/852 930), sau la sediul Agenţiei (Str. Columna 90, Chişinău).

Proiectului Hotărîrii  cu privire la modificarea şi completarea  Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, poate fi accesat pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparenţa în procesul decisional/Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei.