Consultări publice

 

 

Nr.

Titlul documentului

Genul consultării

Data publicării

Documente aferente

1   Hotarîre privind modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică   20.02.2017

 Proiect

 AIR

 Tabel de sinteza

 Notă informativă

2  

Regulament cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice

Consultare inițială 16.02.2017

 Proiect de regulament

 AIR

3  

 Metodologia de calculare a prețurilor plafon și a tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie 

Consultare inițială 13.02.2017

 Proiect de metodologie

 AIR

 Anexă

4  

Regulamentul privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

Consultare inițială 30.01.2017

 Proiect de regulament

 AIR

5  Regulamentul cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență Consultare inițială 30.01.2017

 Proiect de regulament

 AIR

6  Solicitare tarife de furnizare 2017 SA "FEE-Nord" Consultare inițială 23.12.2016  Solicitare
7  Metodologia  de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice Consultare inițială 16.12.2016 Proiect
8 Solicitare tarife de furnizare 2017 I.C.S. "GAS NATURAL FENOSA FURNIZARE ENERGIE" SRL Consultare inițială 12.12.16 Solicitare
9 Solicitare tarife de distribuție 2017  I.C.S."RED UNION FENOSA" S.A. Consultare inițială 12.12.16 Solicitare
10  Hotarîre privind modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică Consultare inițială 09.12.16

 Proiect de hotărîre

 Notă informativă

 AIR complex

11 Regulamentului  privind  accesul la rețelele electrice de transport pentru   schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în electroenergetic    

Proiect regulament

Nota informativa

anexe

12 Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare     

Proiect regulament

Sinteza recomandarilor

13 REGULAMENTUL cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Consultare repetată 10.04.2016 Proiect Regulament
14 Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor Consultare inițială 09.30.2016

Notă informativă

AIR

Proiect regulament

15

Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Consultare inițială 09.30.2016

Notă informativă

AIR

Proiect regulament

Sinteza

16

Nota informativă privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2016

  13.09.2016

 

Notă informativă

Structura proiectului tarifului pentru  energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” pentru anul 2016

 

14

Solicitarea S.A. „Termoelectrica” de ajustare a tarifelor la energia electrică și cea termică

 

Recomandările pe marginea prezentei cereri, supusă consultării publice, pot fi expediate pe adresa electronică: tmoraru@anre.md, la numărul de telefon: 852- 924 (persoana de contact: Tatiana Moraru) sau fax: 852-900, sau pe adresa: str. Columna, 90, mun. Chişinău.

Consultare inițială 09.09.2016

Cererea S.A. „Termoelectrica”:

 Pag. 1, Pag. 2, Pag. 3

Calculul tarifului: 

Tabelul 1

Tabelul 2

Tabelul 3

Tabelul 4

 

15

Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale  şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

Consultare repetată 16/08/2016

AIR

Notă informativa

Proiect

Sinteza recomandari

16

Proiectul de modificare și completare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere,

Consultare inițială 10/08/2016

AIR

Notă informativă

Anexa

Proiect de modificare și completare a Metodologiei

Proiect Metodologie

17 Regulamentul privind furnizarea energiei termice Consultare inițială 09/08/2016

AIR

Sinteză

Proiect Regulament

18

Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice

Consultare inițială 01/08/2016

Nota informativă

AIR

Proiect Regulament

Tabel de sinteza

19

 Proiectul  metodologiei formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere

  19/02/2016

 Metodologia formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere

Nota Informativă

AIR

Sinteza obiecțiilor Metodologia prețuri produse petroliere 

20 Proiectul Regulamentului privind principiile de planificare, efectuare şi aprobare, în scopuri tarifare, a investiţiilor în sectorul energetic. Consultare inițială 18/02/2016

Analiza preliminara a impactului de reglementare

Nota informativă

Proiectul Regulamentului

Anexa

Tabel de sinteză

21 Examinareaproiectul Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru  serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic. Consultare inițială 22/01/2016

 Proiect

 AIR

 Notă informativă

22 Examinarea proiectului de modificare a Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale. Consultare inițială 21/12/2015

Proiect de modificare

AIR

Sinteza recomandărilor

23 REGULAMENTUL PRIVIND FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE Consultare inițială 11/25/2015

Notă informativă

AIR

Proiect regulament

24

Reexaminarea noilor tarife la gazele naturale aprobate la 18 iulie 2015

Sedinta publica 11/12/2015

Solicitare tarife Moldovagaz.

Costurilor de bază pentru întreprinderile societăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz”.

Cheltuielile  operatorului  rețelei  de  transport  al  gazelor  naturale  stabilite  pentru  primul  an,  anul  de  bază,  de valabilitate  a  Metodologiei  de  calculare  și  aplicare  a  tarifelor  reglementate  la  gazele  naturale.

Hotărîrile cu privire la rezultatele controlului  activităţii reglementate a SRL”Moldovatransgaz” :

461

489

479

484

25 REGULAMENTUL cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Consultare inițială 11 noiembrie 2012

Proiect de Regulament al Consiliului de experti

 Proiect final

26  Rapoarte Audit Dezbateri publice  30 octombrie 2015

Raportul de audit asupra calculelor noilor tarife la energia electrică prezentat de:

RED Union Fenosa (en)

Gas Natural Fenosa Furnizare Energie. (en)

Î.S. Moldelectrica

RED Nord- Vest

RED Nord

Furnizare Energie Electrică Nord

S.A. Moldovagaz

27

Proiectul Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă.

consultare inițială   09 aprilie 2015

Analiza impactului de reglementare

Proiectul Regulamentului

28 Solicitare tarife Moldovagaz consultare inițială  23 martie 2015

Solicitare tarife Moldovagaz

 

27 Solicitare tarife de distributie Union Fenosa consultare inițială  18 martie 2015

Solicitare tarife de distribuție

 

29 Solicitare tarife de furnizare Gas Natural Fenosa consultare inițială  18 martie 2015

Solicitare tarife de furnizare

 

30 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare si aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori Consultare inițianlă 4 martie 2015

Proiectul Metodologiei

AIR

Sinteza propunerilor 

31 Proiectului de modificare și completare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice aprobat prin Hotărârea ANRE nr. nr. 406 din 25.05.2011 Consultare inițianlă 19 ianuarie 2015

Proiectul de modificare a Regulamentului

AIR

Sinteza recomandărilor 

32 Proiectul Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare Consultare inițianlă 17 noiembrie 2014

Proiectul Regulamentului

AIR

Sinteza propunerilor

33 Proiectul de modificare a Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administrație ANRE nr. 321 din 22.01.2009

Consultare inițială

31 octombrie 2014

Proiectul hotărârii de modificare a Metodologiei

AIR

34 Proiectului Regulamentului privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale  şi a operatorilor sistemelor  publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Consultare inițială 22 octombrie 2014

Proiectul Regulamentului

AIR

Sinteza recomandarilor

35 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate Consultare inițială 26 august 2014

Proiectul Metodologiei apa

AIR 

Sinteza recomandarilor

36

Proiectul Metodologiei formării şi aplicării prețurilor la produsele petroliere

Consultare iniţială

15 august 2014

Proiect Metodologie produse petroliere (doc)

Notă

37 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice Consultare inițială 15 august 2014

Proiect Metodologie energie electrică (doc)

AIR

38 Proiectul Regulelor pietei energiei electrice Consulatare iniţială 16 iunie 2014

Proiectul

AIR

Sinteză propunerilor

39 Proiectul de modificare si completare a Normelor tehnice ale retelei electrice de transport Consultare 07 noiembrie 2012

Proiectul de modificare

AIR

Sinteza propunerilor