Consultări publice

 

 

Nr.

Titlul documentului

Genul consultării

Data publicării

Documente aferente

1  Solicitarea ÎM „Apă-Canal” Cahul pentru avizarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru perioada anului 2017 Consultare inițială 15.09.2017

 Solicitare

 Proiect tarif

 Variante tarif

2

 Modificările și completările  ce se operează în Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 102/2016  din  31 martie 2016 Consultare inițială 14.09.2017

 Notă

 Proiect

3

 

 Proiect de regulament cu privire la dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale

Consultare inițială 06.09.2017

 Proiect

 Nota

 AIR

 Anexa 1

 Anexa 2

4  

 Proiectul metodologiei de calculare, de aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru  serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic

  21.08.2017

 Proiect

 AIR

 Tabel de sinteza

5  Solicitarea „Thermohouse” SRL pentru aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2017   04.07.2017  Solicitare
6 Proiectul Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate Consultare inițială 28.06.2017

Nota informativă

AIR

Proiectul Regulamentului

Sinteza recomandarilor

7  Proiect de hotărîre cu privire la prezentarea către ENTSO-E a informaţiilor despre piaţa energiei electrice a  Republicii Moldova şi publicarea acestora   23.06.2017

 Proiect

 Tabel de sinteza

 Anexa 1

 Anexa 2

8

 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind aprobarea a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate   15.05.2017

 Solcitare

 Nota

9  Solicitarea Î.M. „Apă Canal” din Ungheni ​privind aprobarea a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate   15.05.2017

 Solcitare

 Anexă 1

 Anexă 2

10

 Regulamentul cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă   05.05.2017

 Proiect

 Nota

 AIR

11

 

 Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorul sistemului de distribuţie din sectorul gazelor naturale

Consultare inițială 18.04.2017

 Proiect

 AIR

 Nota

 Tabel de sinteza

12  Hotărîre cu privire la prezentarea către ENTSO-E a informaţiilor despre piaţa energiei electrice a  Republicii Moldova şi publicarea acestora   06.04.2017

 Proiect de hotărîre

 Notă informativă

 Anexa 1

 Anexa 2 

13

 

 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice    

 Proiect

 Nota informativa

 AIR

 Tabel de sinteza

14  Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică Consultare inițială 16.03.2017

 Proiect

 AIR

 Tabel de sinteza

 Nota

15

 Metodologia de calculare a prețurilor plafon și a tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie    16.03.2017

 Proiect 

 Nota Informativă

 AIR

 Tabel de sinteză

16  Solicitare privind ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2017 "TERMOELECTRICA" S.A.   07.03.2017

 Solicitare

 Proiect de tarif 

17  Solicitarea S.A. "CET-Nord"  privind ajustarea prețului pentru producerea energiei electrice și  ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2017.   07.03.2017  Solicitare
18  Solicitare privind majorarea tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie a energiei electrice S.A. ”RED Nord-Vest”    22.02.2017  Solicitare
19  Solicitare privind majorarea tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie a energiei electrice S.A. „Reţelele Electrice de distribuţie Nord”   22.02.2017  Solicitare
18 Hotarîre privind modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică   20.02.2017

 Proiect

 AIR

 Tabel de sinteza

 Notă informativă

19  

Regulament cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice

Consultare inițială 16.02.2017

 Proiect de regulament

 Nota informativa

 AIR

 Sinteza recomandărilor

 

20  

 Metodologia de calculare a prețurilor plafon și a tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie 

Consultare inițială 13.02.2017

 Proiect de metodologie

 AIR

 Anexă

21  

Regulamentul privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

Consultare inițială 30.01.2017

 Proiect de regulament

 AIR

 Notă informativă

 Tabela de sinteză

22  Regulamentul cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență Consultare inițială 30.01.2017

 Proiect de regulament

 AIR

 Sinteza recomandarilor

23  Solicitare tarife de furnizare 2017 SA "FEE-Nord" Consultare inițială 23.12.2016  Solicitare
24  Metodologia  de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice Consultare inițială 16.12.2016

Proiect

AIR

25 Solicitare tarife de furnizare 2017 I.C.S. "GAS NATURAL FENOSA FURNIZARE ENERGIE" SRL Consultare inițială 12.12.16 Solicitare
26 Solicitare tarife de distribuție 2017  I.C.S."RED UNION FENOSA" S.A. Consultare inițială 12.12.16 Solicitare
27  Hotarîre privind modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică Consultare inițială 09.12.16

 Proiect de hotărîre

 Notă informativă

 AIR complex

28 Regulamentului  privind  accesul la rețelele electrice de transport pentru   schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în electroenergetic    

Proiect regulament

Nota informativa

anexe

29 Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare     

Proiect regulament

Sinteza recomandarilor

30 REGULAMENTUL cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Consultare repetată 10.04.2016 Proiect Regulament
31 Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor Consultare inițială 09.30.2016

Notă informativă

AIR

Proiect regulament

32

Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Consultare inițială 09.30.2016

Notă informativă

AIR

Proiect regulament

Sinteza

33

Nota informativă privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2016

  13.09.2016

 

Notă informativă

Structura proiectului tarifului pentru  energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” pentru anul 2016

 

34

Solicitarea S.A. „Termoelectrica” de ajustare a tarifelor la energia electrică și cea termică

 

Recomandările pe marginea prezentei cereri, supusă consultării publice, pot fi expediate pe adresa electronică: tmoraru@anre.md, la numărul de telefon: 852- 924 (persoana de contact: Tatiana Moraru) sau fax: 852-900, sau pe adresa: str. Columna, 90, mun. Chişinău.

Consultare inițială 09.09.2016

Cererea S.A. „Termoelectrica”:

 Pag. 1, Pag. 2, Pag. 3

Calculul tarifului: 

Tabelul 1

Tabelul 2

Tabelul 3

Tabelul 4

 

35

Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale  şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

Consultare repetată 16/08/2016

AIR

Notă informativa

Proiect

Sinteza recomandari

36

Proiectul de modificare și completare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere,

Consultare inițială 10/08/2016

AIR

Notă informativă

Anexa

Proiect de modificare și completare a Metodologiei

Proiect Metodologie

37 Regulamentul privind furnizarea energiei termice Consultare inițială 09/08/2016

AIR

Sinteză

Proiect Regulament

38

Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice

Consultare inițială 01/08/2016

Nota informativă

AIR

Proiect Regulament

Tabel de sinteza

39

 Proiectul  metodologiei formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere

  19/02/2016

 Metodologia formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere

Nota Informativă

AIR

Sinteza obiecțiilor Metodologia prețuri produse petroliere 

40 Proiectul Regulamentului privind principiile de planificare, efectuare şi aprobare, în scopuri tarifare, a investiţiilor în sectorul energetic. Consultare inițială 18/02/2016

Analiza preliminara a impactului de reglementare

Nota informativă

Proiectul Regulamentului

Anexa

Tabel de sinteză

41 Examinareaproiectul Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru  serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic. Consultare inițială 22/01/2016

 Proiect

 AIR

 Notă informativă

42 Examinarea proiectului de modificare a Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale. Consultare inițială 21/12/2015

Proiect de modificare

AIR

Sinteza recomandărilor

43 REGULAMENTUL PRIVIND FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE Consultare inițială 11/25/2015

Notă informativă

AIR

Proiect regulament

44

Reexaminarea noilor tarife la gazele naturale aprobate la 18 iulie 2015

Sedinta publica 11/12/2015

Solicitare tarife Moldovagaz.

Costurilor de bază pentru întreprinderile societăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz”.

Cheltuielile  operatorului  rețelei  de  transport  al  gazelor  naturale  stabilite  pentru  primul  an,  anul  de  bază,  de valabilitate  a  Metodologiei  de  calculare  și  aplicare  a  tarifelor  reglementate  la  gazele  naturale.

Hotărîrile cu privire la rezultatele controlului  activităţii reglementate a SRL”Moldovatransgaz” :

461

489

479

484

45 REGULAMENTUL cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Consultare inițială 11 noiembrie 2012

Proiect de Regulament al Consiliului de experti

 Proiect final

46  Rapoarte Audit Dezbateri publice  30 octombrie 2015

Raportul de audit asupra calculelor noilor tarife la energia electrică prezentat de:

RED Union Fenosa (en)

Gas Natural Fenosa Furnizare Energie. (en)

Î.S. Moldelectrica

RED Nord- Vest

RED Nord

Furnizare Energie Electrică Nord

S.A. Moldovagaz

47

Proiectul Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă.

consultare inițială   09 aprilie 2015

Analiza impactului de reglementare

Proiectul Regulamentului

48 Solicitare tarife Moldovagaz consultare inițială  23 martie 2015

Solicitare tarife Moldovagaz

 

49 Solicitare tarife de distributie Union Fenosa consultare inițială  18 martie 2015

Solicitare tarife de distribuție

 

50 Solicitare tarife de furnizare Gas Natural Fenosa consultare inițială  18 martie 2015

Solicitare tarife de furnizare

 

51 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare si aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori Consultare inițianlă 4 martie 2015

Proiectul Metodologiei

AIR

Sinteza propunerilor 

52 Proiectului de modificare și completare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice aprobat prin Hotărârea ANRE nr. nr. 406 din 25.05.2011 Consultare inițianlă 19 ianuarie 2015

Proiectul de modificare a Regulamentului

AIR

Sinteza recomandărilor 

53 Proiectul Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare Consultare inițianlă 17 noiembrie 2014

Proiectul Regulamentului

AIR

Sinteza propunerilor

54 Proiectul de modificare a Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administrație ANRE nr. 321 din 22.01.2009

Consultare inițială

31 octombrie 2014

Proiectul hotărârii de modificare a Metodologiei

AIR

55 Proiectului Regulamentului privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale  şi a operatorilor sistemelor  publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Consultare inițială 22 octombrie 2014

Proiectul Regulamentului

AIR

Sinteza recomandarilor

56 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate Consultare inițială 26 august 2014

Proiectul Metodologiei apa

AIR 

Sinteza recomandarilor

57

Proiectul Metodologiei formării şi aplicării prețurilor la produsele petroliere

Consultare iniţială

15 august 2014

Proiect Metodologie produse petroliere (doc)

Notă

58 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice Consultare inițială 15 august 2014

Proiect Metodologie energie electrică (doc)

AIR

59 Proiectul Regulelor pietei energiei electrice Consulatare iniţială 16 iunie 2014

Proiectul

AIR

Sinteză propunerilor

60 Proiectul de modificare si completare a Normelor tehnice ale retelei electrice de transport Consultare 07 noiembrie 2012

Proiectul de modificare

AIR

Sinteza propunerilor