Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat trei regulamente ce vizează domenii distincte de activitate

5 Aprilie 2018

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința sa publică din 5 aprilie curent, trei acte normative distincte de reglementare: Normele tehnice ale rețelelor termice; Regulamentul cu privire la dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale; Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al gazelor naturale.

Astfel, Normele tehnice ale rețelelor termice se vor extinde asupra activității distribuitorilor de  energie termică, producătorilor și consumatorilor de energie termică. Principalele obiective ale acestui act de reglementare se referă la crearea infrastructurii de distribuție necesare pentru buna funcționare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, asigurarea accesului solicitanților la rețeaua  termică în condițiile prevăzute de Normele adoptate, asigurarea fiabilității și siguranței în alimentarea tuturor consumatorilor cu energie termică la parametrii de calitate stabiliți, motivarea  distribuitorilor de energie termică în efectuarea de investiții eficiente pentru dezvoltarea și modernizarea rețelelor termice, stabilirea condițiilor și procedurii pentru dezvoltarea rețelelor termice precum și informarea utilizatorilor despre perspectiva dezvoltării rețelelor termice, având în vedere obiectivele Strategiei energetice naționale și legislația în vigoare. De asemenea, distribuitorii de energie termică urmează să efectueze dezvoltarea rețelelor lor termice în funcție de creșterea cererii de energie termică, astfel, încât să fie asigurată eficiența și continuitatea în livrarea energiei termice către consumatori, să fie asigurați parametrii de calitate ai serviciului de distribuție a energiei termice la punctul de delimitare.

În același context, în conformitate cu programul de reglementări, Agenția a elaborat și aprobat acte normative noi în concordanță cu prevederile Legii cu privire la gazele naturale.

Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale prevede modalitatea de planificare pe termen de 3 ani a necesarului de investiții în rețelele de distribuție a gazelor naturale de către operatorii sistemelor de distribuție în legătură cu creșterea cererii de gaze naturale şi în cazul apariției de noi localități, cartiere, microraioane, zone industriale sau în cazul dezvoltării de localități, cartiere, microraioane, zone industriale existente. Astfel, se prevede ca operatorul sistemului de distribuție să informeze și  să consulte utilizatorii de sistem despre perspectiva dezvoltării rețelei de distribuție a gazelor naturale, având în vedere obiectivele Strategiei energetice naționale şi legislația în vigoare.

Un alt act care este Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al gazelor naturale stabilește modul de determinare a tarifului pentru operatorii și utilizatorii acestui sistem. Tarifele pentru operarea sistemelor de distribuție închise urmează să fie determinate și aplicate în baza Metodologiei aprobate.

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la gazele naturale sistemele dedistribuție închise întrunesc următoarele condiții: se află într-o zonă industrială, comercială, limitată din punct de vedere geografic, din motive tehnice sau de securitate specifice, procesul de exploatare sau procesul de producție al utilizatorilor sistemului de distribuție închis este integrat. Menționăm că ANRE emite autorizații pentru operarea sistemelor de distribuție închise.

Galerie_Foto

Serviciul de presă al ANRE