Consiliul de Administraţie al ANRE va examina în ședinţe publice două proiecte de noi metodologii

12 Decembrie 2014

Consiliul de Administraţie al ANRE va examina în ședinţe publice două proiecte de noi metodologii 

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru joi, 18 decembrie, desfăşurarea a două şedinţe publice: la prima, cu începere de la ora 10.30, va fi examinat şi supus aprobării proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, iar la a doua ședință, începând cu ora 13.00 – proiectul Metodologiei cu privire la determinarea valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor termice cu apă. Ambele ședinţe vor avea loc în incinta  ANRE (str. Columna 90, et. 2, sala de şedinţe).

Primul proiect a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRE în perioada 25 august – 10 septembrie 2014 și remis pentru examinare părților interesate. În baza propunerilor parvenite pe marginea proiectului ANRE a întocmit sinteza recomandărilor, iar propunerile neacceptate de ANRE au fost discutate în cadrul unor ședințe de lucru cu părțile interesate. Proiectul Metodologiei a fost avizat pozitiv de către Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător în şedinţa sa din 12 noiembrie 2014. Proiectul respectiv și documentele care îl însoțesc pot fi consultate pe pagina electronică a ANRE, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.  

Cel de-al doilea proiect a fost, de asemenea, supus consultării publice pe pagina electronică a ANRE și remis pentru avizare la agenților economici care prestează servicii de alimentare cu energie termică, autorităților de stat de profil, sindicatelor și organizațiilor neguvernamentale. Opinia ANRE despre propunerile și observațiile parvenite pe marginea proiectului Metodologiei cu privire la determinarea valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor termice cu apă este reflectată în sinteza recomandărilor, care se regăsește împreună cu alte documente care însoțesc proiectul pe pagina de Internet a ANRE, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării. 

Informaţii suplimentare despre proiectele supuse aprobării le puteţi obţine la următoarele numere de telefon: pentru primul proiect - 022 852 934 (dl Andrei Sula), pentru al doilea proiect -  022 852 922 (dl Gheorghe Lupan).  

 

Serviciul de presă al ANRE