Are loc consultarea publică a noii redacţii a Regulamentului privind calitatea furnizării energiei electrice

8 Noiembrie 2010

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) desfăşoară consultarea  publică a unei noi redacţii a Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Consultarea va dura 30 de zile, răstimp în care persoanele interesate pot expedia propunerile şi obiecţiile sale asupra proiectului la adresa electronică indicată pe site.  
ANRE a revizuit regulamentul în vigoare în scopul aducerii acestuia în concordanţă cu noile prevederi ale Legii cu privire la energia electrică nr.124-XVIII din 23.12.2009 şi realităţile existente pe piaţă, asigurării dreptului consumatorilor la servicii de calitate şi la obţinerea compensaţiilor în cazul în care operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie nu respectă indicatorii de calitate prestabiliţi. În asemenea cazuri, ANRE, conform legii susmenţionate, este în drept să reducă tarifele pentru transportul şi pentru distribuţia energiei electrice în mărime de până la 5% din valoarea tarifului respectiv şi/sau să stabilească compensaţii individuale ce urmează să fie achitate consumatorilor finali de către operatorii respectivi.
Proiectul este completat cu o serie de prevederi noi ce vizează protecţia drepturilor consumatorilor de energie electrică. Pornind de la faptul că în unele raioane nivelul indicatorilor de continuitate a livrării energiei depăşeşte uneori de 2-3 ori valoarea stabilită, proiectul prevede obligaţia operatorilor de a respecta nivelul acestui indicator pentru fiecare raion separat şi dreptul ANRE de a reduce tariful în cazul în care nu a fost respectat nivelul stabilit.
Potrivit proiectului, pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor garantaţi de continuitate (durata unei întreruperi pentru un consumator, numărul de întreruperi, durata anuală a întreruperilor) consumatorii afectaţi vor beneficia de compensaţii individuale stabilite de ANRE. În cazul depăşirii abaterilor admisibile a nivelului de tensiune, la cererea consumatorului se vor efectua măsurări ale tensiunii şi dacă aceasta nu va corespunde standardelor în vigoare, operatorul va fi obligat să furnizeze consumatorului afectat energie electrică cu o reducere de 25% din valoarea tarifului pentru întreaga perioadă: din ziua depunerii cererii şi până în ziua înlăturării problemelor de tensiune.
La solicitarea a mai mulţi consumatori care au reclamat numărul mare de întreruperi planificate a livrării energiei electrice, în special în perioada rece a anului, ANRE a propus de a include în proiect limitarea numărului admis de întreruperi programate în decursul anului până la 5 şi durata admisă a întreruperii planificate în timpul iernii până la cel mult 4 ore.
Proiectul stabileşte, de asemenea, responsabilitatea operatorului reţelei de transport şi de sistem pentru calitatea serviciilor prestate. În cazurile în care întreruperile avariate sau situaţiile legate de încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice vor fi cauzate de acţiunile şi/sau inacţiunile operatorului de transport, acesta va fi sancţionat de ANRE prin reducerea tarifului şi/ sau plata compensaţiilor.
Noua redacţie a regulamentului poate fi consultată pe pagina electronică a Agenţiei – www.anre.md, în secţiunea proiecte/transparenţa procesului decizional.
Serviciul de presă al ANRE
                                8 noiembrie 2010