ANRE a aprobat un set de norme privind raporturile juridice dintre consumatori și furnizorii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

17 Decembrie 2015

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința sa publică de ieri, 16 decembrie, Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare prin care a stabilit un set de norme privind raporturile juridice dintre consumatori și operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. Aceste norme vizează branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, contractarea, furnizarea şi plata serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică şi serviciul public de canalizare. Noul act normativ al ANRE va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Regulamentul a fost elaborat de ANRE în temeiul prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare și are scopul de a asigura transparența și condiții echitabile în raporturile dintre consumatori și operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. El stabilește modalităţile de soluţionare a  problemelor legate de branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, punctul de delimitare dintre instalaţiile interne de apă şi de canalizare şi sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, regulile de încheiere şi derulare a contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Regulamentul statuează că serviciul respectiv se furnizează numai în baza contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între consumator și operator, clauzele obligatorii a acestui contract fiind stabilite în una din anexele acestui regulament. Pentru eliberarea avizului de racordare, încheierea, prelungirea, modificarea, reîncheierea și completarea contractului operatorul nu este în drept să solicite careva plăți de la consumator.

Regulamentul obligă operatorii să dispună de centre de relaţii cu consumatorii şi să desemneze persoane responsabile pentru examinarea petiţiilor şi soluţionarea problemelor semnalate de consumatori privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, centre la care au acces toţi consumatorii pe parcursul programului de lucru. Pentru a evita posibilele interpretări în raport cu drepturile şi obligaţiile operatorilor și ale consumatorilor, Regulamentul stabilește în mod exhaustiv drepturile şi obligaţiile operatorilor și consumatorilor.

Noul regulament conţine 9 secţiuni care încorporează 174 de puncte şi trei anexe, care includ clauzele obligatorii ale contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, modelul avizului de branşare/racordare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare și modelul Procesului - verbal de dare în exploatare a contorului pentru evidența volumului de apă potabilă, apă tehnologică furnizată consumatorului.

Proiectul Regulamentului a fost supus consultării publice, discutat la şedinţele de lucru convocate de ANRE, examinat şi avizat de operatorii de pe piaţa serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, instituţii de stat şi organizaţii neguvernamentale interesate, precum și avizat pozitiv de grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.   

 

Serviciul de presă al ANRE

tel: 022 251 306, 079422244