ANRE a aprobat Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali.

25 August 2014

Pe 22 august 2014, Consiliul de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali.
 
Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, a menționat că aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali este importantă în prezent din perspectiva începerii livrărilor de gaze din România, din data de 27 august 2014, odată cu punerea în funcţiune  a gazoductului Iaşi-Ungheni.
 
Astfel, Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali creează premisele necesare asigurării concurenţei pe piaţa gazelor naturale și stabilește reguli clare în cazul schimbării furnizorului de gaze naturale. Documentul prevede că consumatorul final poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor, inclusiv din străinătate; stipulează drepturile şi  obligaţiile părţilor implicate în procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale; termenele şi condiţiile concrete în care se efectuează schimbarea furnizorului, instituie reguli cu privire la: notificarea furnizorului actual despre decizia de schimbare a furnizorului; termenul de prezentare a notificării respective;  obligația de achitare a tuturor datoriilor pentru gazele naturale consumate şi a penalităţilor până la data rezilierii contractului de furnizare etc.