ANRE anunță consultarea publică a proiectului de modificare a Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale

21 Decembrie 2015

Ca urmare a publicării la data de 18.12.2015 în Monitorul Oficial, a Legii privind modificarea art.4 din Legea nr. 123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), aduce la cunoștință publicului despre inițierea, cu începere din 21 decembrie 2015, a procedurii de consultare publică la proiectul de modificare a metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale și a Analizei Impactului de Reglementare (AIR).

Procedura de consultare publică are loc în conformitate cu Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 cu privire la actele normative a Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, cît și în conformitatea cu Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 cu privire la transparența în procesul decizional.

Ambele documente sunt publicate pe pagina oficială a ANRE : www.anre.md în secțiunea Transparentă decizională/Consultări publice. Totodată, prin intermediul acestui comunicat de presă, ANRE solicită avizul părților implicate în acest proces în termeni proximi prezentarea recomandărilor pe marginea acestor documente, ținînd cont în primul rînd de interesele consumatorilor.

Recomandările pot fi expediate la adresa Elenei Stratulat (e-mail: estratulat@anre.md, telefon : 022 852 930) sau pot fi depuse la sediul ANRE (str. Columna 90, mun. Chișinău).

 

Serviciul de presă ANRE