ANRE anunță ședința publică de aprobare a două proiecte de acte de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

11 Decembrie 2015

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă pentru miercuri, 16 decembrie 2015, ora 10.00, desfăşurarea unei şedinţe publice, la care vor fi examinate și supuse aprobării proiectele Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și a Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori. Şedinţa va avea loc în incinta ANRE (str. Columna, 90, et. 2, sala de şedinţe).

Ambele proiecte au fost supuse consultării publice pe pagina web oficială a ANRE. Proiectele respective, notele informative și analiza preliminară a impactului de reglementare la aceste proiecte, sinteza recomandărilor parvenite pe marginea acestora pot fi consultate pe pagina electronică a ANRE www.anre.md, secţiunea Transparenţă decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

Serviciul de presă al ANRE

11 decembrie 2015