ANRE anunță ședință publică la care vor fi examinate mai multe proiecte de acte normative

25 Septembrie 2018

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru vineri, 28 septembrie 2018, ora 09:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

  • Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru activitatea reglementată de furnizare a energiei electrice prestată de către ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie;
  • Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru  serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic;
  • Cu privire la modificările ce se introduc în Anexa la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.376/2017 din 28.09.2017;
  • Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale;
  • Proiectul Hotărârii privind impunerea obligației de serviciu public privind furnizarea de utimă opțiune a gazelor naturale;
  • Modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea si aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic si a pierderilor de apa in sistemele publice de alimentare cu apa, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.180/2016 din 10 iunie 2016.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.