ANRE anunță ședință publică

12 Octombrie 2018

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru miercuri, 17 octombrie 2018, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

  • ora 10:00 - proiectul de aprobare a tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” pentru anul 2018;

  • regulamentul privind sistemul de distribuție închis al gazelor naturale;

  • regulamentul privind furnizarea gazelor naturale;

  • regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale.

  • ora 11:00 - regulamentul privind procedurile de prezentare și examinare a cererilor titularilor de licență privind prețurile și tarifele reglementate.

  • ora 14:00 - privind costurile de bază ale operatorului sistemului de distribuție Î.C.S. ,,RED Union Fenosa” S.A. pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice".

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.