ANRE a inițiat discuții publice pe marginea proiectului Regulamentului privind separarea conturilor contabile în activităţile întreprinderilor reglementate

20 Decembrie 2013

Pe 20 decembrie 2013, Consiliul de administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a început examinarea în ședință publică a  proiectului Regulamentului privind separarea conturilor contabile în activităţile întreprinderilor reglementate din sectoarele electroenergetic, termoenergetic şi de gaze naturale.
 
Unele dintre exigenţele de bază ale Directivelor europene nr. 2003/54/CE şi nr. 2003/55/CE transpuse în legislaţia națională (Legea cu privire la energetică, Legea cu privire la energia electrică şi Legea cu privire la gazele naturale) sunt separarea conturilor contabile pe genuri de activitate şi eliminarea subvenţiilor încrucişate. Astfel, prin proiectul Regulamentului, au fost stabilite reguli unice şi transparente privind separarea conturilor contabile pe genuri de activitate şi în funcţie de nivelul de tensiune/presiune al reţelelor electrice/de gaze naturale, iar aceasta va permite obţinerea informaţiilor reale şi complete despre costurile luate în consideraţie la calculul tarifelor.
Proiectul Regulamentului şi Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare au fost prezentate spre examinare şi avizare tuturor întreprinderilor şi autorităţilor de resort; au fost plasate pe pagina electronică a ANRE; au fost discutate în şedinţe de lucru. 
Data când urmează să aibă loc următoarea ședință publică pentru continuarea examinării acestui proiect va fi anunțată în viitorul apropiat.