ANRE a încheiat un acord de colaborare cu autoritatea de reglementare în domeniul energiei din România. (Comunicat de presă)

2 Octombrie 2014

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din Republica Moldova şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) din România au încheiat joi, 2 octombrie, un protocol de colaborare în materie de reglementare a funcţionării sectorului energetic. Documentul a fost semnat de Sergiu Ciobanu, director al ANRE, şi Niculae Havrileţ, preşedinte al autorităţii de reglementare din România, aflat într-o vizită de lucru la Chişinău. După semnarea protocolului cei doi oficiali au susţinut un briefing de presă.

Obiectivul principal al protocolului constă în colaborarea părţilor în ceea ce priveşte activitatea de elaborare a reglementărilor necesare funcţionării pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale, promovarea activităţilor de informare şi schimb de experienţă între cele două autorităţi. Documentul stabileşte direcţiile şi instrumentele de cooperare între părţi, printre care consemnăm efectuarea schimbului reciproc de informaţii şi documente legate de reglementările elaborate şi aplicarea legislaţiei europene în sectorul energetic, colaborarea pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ existent în cele două ţări, asigurarea de consultanţă în domenii de interes reciproc,etc. 

 

În cadrul briefing – ului, directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, şi-a exprimat încrederea că protocolul semnat cu partea română va servi drept catalizator al unui parteneriat durabil de colaborare între cele două autorităţi, parteneriat care va contribui la întărirea capacităţii instituţionale a ANRE şi dezvoltarea opticii europene în elaborarea reglementărilor. El a menţionat că ANRE este interesată de experienţa colegilor săi din România în materie de ajustare a cadrului naţional de reglementare la acqui – ul european, în particular la pachetul 3 energetic al UE, şi de punere în aplicare a pevederilor acestuia.  

La rândul său, preşedintele autorităţii de reglementare din România, Niculae Havrileţ, a declarat că partea română este disponibilă să împărtăşească experienţa sa şi să ofere asistenţă colegilor săi din Republica Moldova atât în materie de transpunere a pachetului 3 energetic al UE în legislaţia naţională moldovenească, cât şi la implementarea celor mai bune practici europene de reglementare a sectorului energetic.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei din România este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.

 

Serviciul de presă al ANRE