A intrat în vigoare o nouă redacţie a Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

5 Noiembrie 2010

Măsurarea în scopuri comerciale a cantităţilor de energie electrică produsă, importată, exportată, tranzitată, transportată, distribuită, furnizată şi consumată va fi efectuată de către participanţii la piaţa energiei electrice în conformitate cu prevederile noii redacţii a Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobate de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Actul normativ a intrat în vigoare astăzi, 5 noiembrie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial.
ANRE a elaborat noua redacţie a regulamentului în conformitate cu prevederile noii Legi cu privire la energia electrică, care prevede, printre altele, următoarele termene de deschidere a pieţei energiei electrice: pentru consumatorii noncasnici – până la 1 ianuarie 2013, iar pentru consumatorii casnici – până la 1 ianuarie 2015. Regulamentul stipulează obligativitatea, principiile şi regulile de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale şi se aplică în mod nediscriminatoriu producătorilor, operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie, furnizorilor şi consumatorilor, inclusiv la eliberarea avizelor de racordare la reţeaua electrică, la montarea şi la exploatarea echipamentelor de măsurare.
Actul normativ stabileşte funcţiile şi obligaţiile participanţilor la piaţa energiei electrice privind activităţile de măsurare a acesteia în scopuri comerciale, categoriile punctelor de măsurare, regulile de procurare, instalare, exploatare şi întreţinere a echipamentelor de măsurare, cerinţele pentru aceste echipamente şi pentru instalarea lor, verificarea metrologică şi controlul acestora, colectarea şi prezentarea datelor despre echipamentele de măsurare, a datelor constatate la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare în scopul facturării şi menţinerii bazelor de date.  
Documentul conţine prevederi ce permit consumatorilor noncasnici să reducă costurile pentru procurarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice. Potrivit regulamentului, consumatorii noncasnici au dreptul să aleagă clasa de exactitate a contoarelor electronice pe care intenţionează să le instaleze, precum şi locul instalării echipamentului de măsurare: la tensiunea primară sau la cea secundară a transformatorului de forţă care au capacitatea de până la 400 kVA inclusiv.
În legătură cu modificarea termenului de deschidere a pieţei energiei electrice a fost fixat un nou termen limită pentru ajustarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice la cerinţele stabilite de regulament. Astfel, echipamentele de măsurare, aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a noii redacţii a Regulamentului şi care nu îndeplinesc cerinţele acestuia, se pot utiliza de către consumatorii noncasnici pe toată durata normată de exploatare, dar fără a depăşi anul 2012.
Consumatorul noncasnic este persoana fizică sau juridică ce procură şi consumă energie electrică în alte scopuri decât necesităţile casnice.
Serviciul de presă al ANRE
5 noiembrie 2010