A demarat consultarea publică a proiectului Regulamentului privind calitatea furnizării gazelor naturale

2 Noiembrie 2010

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a început consultarea  publică a proiectului Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor  de transport şi de distribuţie a gazelor naturale care va dura 30 de zile. Documentul este expus pe pagina electronică a Agenţiei – www.anre.md, fiecare persoană interesată poate expedia propunerile şi obiecţiile sale asupra proiectului la adresa electronică indicată pe site.  
Proiectul, elaborat în premieră de către ANRE, are scopul de a asigura dreptul consumatorilor de gaze naturale la servicii de calitate şi la obţinerea compensaţiilor în cazul în care operatorii reţelelor de transport şi de distribuţie nu respectă parametrii de calitate prestabiliţi. În asemenea cazuri, ANRE, conform Legii cu privire la gazele naturale, este în drept să reducă tarifele pentru transportul şi pentru distribuţia gazelor naturale în mărime de până la 5% din valoarea tarifului respectiv şi/sau să stabilească compensaţii individuale ce urmează să fie achitate consumatorilor finali de către operatorii respectivi.
Proiectul stabileşte un set de indicatori de continuitate şi de siguranţă a serviciilor de transport şi distribuţie, de calitate a gazelor naturale livrate, precum şi de calitate a relaţiilor dintre operatorii reţelelor de transport şi de distribuţie şi consumatorii finali.  Documentul descrie obligaţiile operatorilor legate de respectarea indicatorilor stabiliţi şi gradul de răspundere a acestora pentru încălcarea parametrilor de calitate. Astfel, operatorii sunt obligaţi să anunţe consumatorii despre întreruperile programate de gaze naturale cu cel puţin trei zile calendaristice înainte de acestea. În cazul în care operatorul va anunţa mai puţin de 95% din numărul de întreruperi înregistrate în cursul anului de referinţă, ANRE este în drept să – i aplice o reducere de tarif de 1%. Dacă durata unei întreruperi programate şi neprogramate depăşeşte 24 de ore şi dacă, în cazuri excepţionale, operatorul estimează o durată mai mare a întreruperei, dar nu notifică despre acest fapt consumatorii afectaţi, el va achita, la cererea consumatorului, pentru fiecare oră ce depăşeşte durata estimată, compensaţii de 20 lei pentru consumatorii casnici şi 200 lei pentru consumatorii noncasnici.
Potrivit proiectului, în cazul livrării gazelor naturale cu încălcarea caracteristicilor fizico-chimice şi/sau a celor de presiune, operatorul va plăti consumatorului afectat, la cerere, o compensaţie de 50% din valoarea facturii pentru perioada precedentă de facturare. Documentul stabileşte compensaţii pentru consumatorii afectaţi şi în situaţiile când operatorii reţelelor de distribuţie depăşesc termenele stabilite pentru eliberarea avizului de racordare şi pentru racordarea la reţea, încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului.
Noul act normativ obligă operatorii reţelelor de transport şi de distribuţie să ţină evidenţa tuturor cererilor, sesizărilor, solicitărilor legate de indicatorii de calitate a serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi să prezinte anual ANRE rapoarte privind  situaţia la acest capitol.
ANRE consideră că implementarea regulamentului va conduce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, crearea condiţiilor echitabile pentru relaţiile dintre consumatori şi operatorii reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor, eliminarea abuzurilor comise de aceştia în relaţiile cu consumatorii finali.
Serviciul de presă al ANRE
2 noiembrie 2010