În 9 luni 2013, ANRE a recepționat 758 de petiții ale consumatorilor

8 Noiembrie 2013

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a recepționat, în 9 luni 2013, 758 de petiţii de la consumatorii din sectorul energetic, 628 fiind examinate. Cel mai des consumatorii invocă probleme de facturare, întreruperile în furnizare, inclusiv deconectările pentru neachitarea în termen a facturilor, calitatea serviciilor prestate, încălcarea prevederilor contractuale, racordarea, starea echipamentelor de măsurare.
Cel mai mare număr de petiții - 506 a vizat consumul de energie electrică, 186 – de gaze naturale, 49 – de energie termică, 17 - alte domenii.
Din raza de activitate a RED Union Fenosa au parvenit 470 de petiţii (62% din numărul total de petiții), cele mai frecvente probleme abordate fiind încălcarea clauzelor contractuale, calitatea serviciilor, facturarea energiei electrice și probleme privind echipamentele de măsurare. Din 392 de petiții examinate, 103 au fost respinse ca nefondate, 114 petiții au fost soluționate, iar în restul cazurilor s-au dat explicații și recomandări.
Din teritoriile deservite de RED Nord și RED Nord-Vest au parvenit 16 și, respectiv, 20 de petiţii, cea mai frecventă problemă abordată fiind întreruperile în furnizarea energiei electrice.
De la clienţii din raza de activitate a Moldovagaz şi a întreprinderilor afiliate au parvenit 186 de petiţii (22,8%), majoritatea vizând modul de facturare a consumului, deconectarea pentru neachitarea în termen, întreruperi, inclusiv deconectări pentru neachitare, echipamentele de măsurare etc. Din 153 de petiții examinate, în 28 de cazuri cerinţele petiționartilor au fost respinse ca nefondate, în 27 de cazuri - au fost soluționate, în restul cazurilor fiind date explicații și recomandări.
În cazul energiei termice, petiționarii invocă în special problema facturării consumului și calitatea serviciilor prestate.
La ”Linia Verde” au sunat 423 de consumatori, inclusiv 289 - din sectorul de energie electrică și 75 din sectorul de gaze naturale. Reamintim că apelul la numărul de telefon al Serviciului ”Linia verde” – 0-800-10-800 este gratuit.
Petițiile parvenite la ANRE au fost examinate în termen, fiind întreprinse, după caz, măsurile de rigoare în vederea restabilirii drepturilor consumatorilor.